22 C
Kotor

Slušaj online radio

Kod Solila zaplijenjene samolovke, mreže i parangali

Detalj sa Solila

U području ušća Široke rijeke u širem reonu rezervata prirode tivatska Solila, republička Inspekcija za ribarstvo u saradnji sa pripadnicima policije, pronašla je i zaplijenila veču kolionnu ribolovnog alata od strane NN lica.

“Kako su lokacije Tivatska solila, kao i ušće Široke rijeke (od ušća rijeke u more uzvodno u dužini od 1kilometar) Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja utvrđene kao ribolovni zabran, odnosno zaštićena ribolovna područja u kojima je u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi zabranjena svaka vrsta ribolova, izvršena je kontrola područja Široke rijeke gdje su na samoj obali, odnosno pristaništu zatečeni ribolovni alati za privredni ribolov koji nijesu obilježeni i za koji se nije moglo utvrditi vlasništvo.  S obzirom da je držanje ribolovnih alata i sredstava bez dozvole za ribolov na plovnim objektima, obali i u pristanistima zakonom zabranjeno, uz asistenciju policije izvršeno je privremeno oduzimanja ribolovnog alata od NN lica, do okončanja postupka i to:  18 samolovki sa signalima, 7 parangala sa 50 do 70 udica i ribolovne mreže ukupne dužine od oko 1.000 metara.”- saopšteno je juče iz JP “Morsko dobro” koje upravlja rezervatom prirode Solila na krajnjem juđnom dijelu Tivatskog zaliva.

Iz tog preduzeća su naveli da je u proteklom period  bilo više prijava o sporadičnom ulasku u zaštićeno područje sa ciljem izlova ribe i drugih organizama, ali da ribarski inspektor u Solilima tokom kontrola koje je izvršio u junu mjesecu, nije zatekao krivolovce koji sutu  lovili ribu, rakove i druge morske organizme.

“U cilju  potpune zaštite ribolovnih zabrana na lokacijama Široka rijeka i Solila, nadležne službe i inspekcijski organi u saradnji sa službenicima Javnog  preduzeća za upravljanje morskim dobrom, nastaviće kontrolu ovog područja i u narednom periodu.”- poručili su iz “Morskog dobra”.

Najčitanije