29.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Komnenović donio novu Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave

Tivat – Photo Anton Marković Boka News

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović donio je novu Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat, koja je stupila na snagu početkom juna mjeseca. Ovom odlukom u okviru lokalne uprave obrazovano je sedam sekretarijata, dvije direkcije, dvije posebne službe i četiri stručne službe.

Broj sekretarijata uvećan je za jedan novi budući da je iz Sekretarijata za privredu izdvojen Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti.

Preostali sekretarijati su: Sekretarijat za lokalnu upravu, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za uređenje prostora, Sekretarijat za društvene djelatnosti i Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor.

Na čelu Sekretarijata za lokalnu upravu sada je v.d. sekretarka Jelena Šćekić, dok je na čelu Sekretarijata za finansije v.d. sekretarka Lidija Bakalbašić. Mirela Jarić postavljena je za v.d. sekretarku Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti. Na čelu Sekretarijata za društvene djelatnosti je v.d. sekretarka Olivera Mišković Vidojević, a na čelu Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor imenovan je v.d. sekretar Krsto Pejović.

Željko Komnenović

Novom odlukom definisano je da Opština Tivat ima dvije direkcije, a to su Direkcija za investicije, koju od februara vodi v.d. direktor Vlado Brguljan i Direkcija za imovinsko-pravne poslove.

Posebne službe su Služba zaštite i spašavanja i Služba za unutrašnju reviziju na čijem čelu je od nedavno v.d. rukovoditeljka službe Milica Ojdanić.

Uvećan je broj stručnih opštinskih službi, pa su uz Službu predsjednika opštine i Službu glavnog administratora, sada posebno izdvojene Služba glavnog gradskog arhitekte i Služba za odnose sa investitorima, kojom će rukovoditi Elvis Mustajbašić.

Najčitanije