30 C
Kotor

Slušaj online radio

JU Gradska biblioteka Tivat bogatija za još jedno kapitalno djelo

Izabrana djela Pavla Butorca

JU Gradska biblioteka Tivat ima zadovoljstvo da naše čitateljke i čitaoce može obavijestiti da smo nabavili još jedno kapitalno djelo koje je nedavno izašlo iz štampe, i koje je 25.06. tekuće godine imalo svoju promociju u katedrali Svetoga Tripuna u Kotoru.

Riječ je o “Izabranim djelima Pavla Butorca”, objavljenim u 10 (deset) tomovâ (sa jedanaestom knjigom koja predstavlja Dodatak). Izabrana djela Pavla Butorca izašla su u izdanju izdavačke kuće „Gospa od Škrpjela“ iz Perasta.

Pavao Butorac (Perast, 26. 03. 1888 – Dubrovnik, 22. 11. 1966) bio je poznati hrvatski istoričar i teološki pisac. Imenovan je za kotorskog biskupa 1938. godine, administrator Dubrovačke biskupije bio je od 1940. godine, a dubrovački biskup od 1950. Sudjelovao je u radu Drugog vatikanskog koncila (1963.-1965.). Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu dodijelio mu je 1964. počasni doktorat. Proučavao je svjetovnu i crkvenu prošlost Boke i južnoga Jadrana, te napisao više raspravâ i članakâ, koje je objavio u domaćim i stranim časopisima. Važnija njegova djela su: “Politički i gospodarstveni liberalizam i kršćanstvo (1920), “Proti sadašnjem obliku parlamentarizma (1922), “Boka Kotorska od najstarijih vremena do Nemanjića (1927), “Gospa od Škrpjela (1928), “Opatija sv. Jurja kod Perasta (1928), “Zmajevići (1928), “Kotor i Boka Kotorska (1934), “Boka Kotorska prema narodnome pokretu u revolucionarnoj godini 1848. (1938), “Boka Kotorska nakon pada Mletačke republike do Bečkoga kongresa (1797.–1815.) (1938), “U Marijinu perivoju I–II” (1962-1965), “Razvitak i ustroj peraške općine (1998), “Kotor za samovlade (1355.–1420.) (1999), “Boka Kotorska u 17. i 18. stoljeću (2002).

Izabrana djela Pavla Butorca

Za predusretljivost i ljubaznost na koju smo kod njih naišli u našoj želji da nabavimo izabrana djela Pavla Butorca, ovom prilikom želimo se najsrdačnije zahvaliti peraškom župniku mons. Srećku Majiću, tivatskom župniku don Milidragu Janjiću i g. Miroslavu Marušiću.

Izabrana djela Pavla Butorca” od danas su dio bibliotečkog fonda naše Gradske biblioteke, a (eventualnom) interesovanju naših čitateljki i čitalacâ biće dostupna od ponedjeljka 24.07. tekuće godine, do kada će ih naši bibliotekari kataloški obraditi, kazao je glavni urednik JU Gradska biblioteka Tivat Miomir Abović.

Najčitanije