17 C
Kotor

Slušaj online radio

Konatar ćuti zašto građevinska inspekcija ne spriječi nelegalan rad Pomorskog saobraćaja

Trajekt – foto S.L.

Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma (MEPU), potvrdio je da kompanija Pomorski saobraćaj iz Herceg Novog nema licencu za izvođača građevinskih radova.

Na čelu MEPU od nedavno je nova ministarka Ana Novaković – Đurović (URA), ali taj resor ni osada ništa ne preduzima da spriječi nelegalno ponašanje kompanije Pomorski saobraćaj i to na jednom od najvećih aktivnih gradilišta u državi – onom preko milijardu eura vrijednom novog turističkog naselja Luštica Bay u Krtolima kod Tivta.

Naime, Pomorski saobraćaj čije je primarna djelatnost brodski prevoz putnika i vozila trajektima na jedinoj takvoj redovnoj trajektnoj liniji u državi Lepetane-Kamenari preko tjesnaca Verige u Boki Kotorskoj, već nekoliko mjeseci obavlja poslove podizvođača na izgradnji nove i dogradnji postojeće obalne infrastrukture – marine, pristaništa i lukobrana u zalivu Trašte. Pomorski saobraćaj tamo radi kao podizvođač na građevinskim objekžtima čiji je investitor kompanija Luštica Development iz Tivta, iako, kako se pokazalo iz odgovora koji je MEPU dao, ta kompanija ne posjeduje adekvatne papire da bi se mogla baviti tim poslovima. Bez obzira na to, trajekti „Perast“ i „Igalo“ ove kompanije mjescima neometani od strane nadležnih inspekcija, izvode građevinske radove u Traštama – transportuju materijal i vozila do lokacija na kojima se izvode radovi ili taj matrerijal direktno sa broda prosipaju u more, odnosno služe kao platforme za razne građevinske radne mašine poput dizalica koje manipulišu sa građevinskim elemantima od betona i kamena kojima se dograđuje lukobran i operativna obala marine u turističkom rizortu Luštica Bay.

„Neposrednim uvidom u službenu evidenciju ovog Ministarstva, utvrđeno je da  Ministarstvo ekologije prostornog planiranaj i urbanizma kompaniji „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi, nije izdalo  licence propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.“- rečeno je „Vijestima“. Taj odgovor dobili smo od Direktorata za za licenciranje i inspekcijski nadzor MEPU kojim rukovodi dr Ljubiša Konatar.

Konatar, pod čijom je ingerencijom rad Građevinske inspekcije koja bi trebala da spriječi nelegalno izvođenje građevinskih radova od strane nelicenciranih izvođača, nije međutim ni nakon ponovljenog traženja, odgovorio na pitanja što je konkretno inspekcija do sada preduzela u vezi kontrole višemjesečnog radnog angažovanja kompanije Pomorski saobraćaj Herceg Novi kao podizvođača na izvođenju građevinskih radova na izgradnji marine u zalivu Trašte, kao i koji su nalazi tih inspkecijskih konbtrola i koje su mjere izrečene prekršiocu zakona.

Suvlasnik i izvršni direktor  Pomorksog saobraćaja Dejan Ban proteklih je mjeseci prvo javno tvrdio da navodi medija da brodovi te kompanije koji su zvanično registrovani kao ro-ro putnički, ane hidrograđevinski brodovi, obnavljaju hidrograđevinske radove u zalivu Trašte nisu istiniti, da bi potom priznao da su plovila Pomorskog saobraćaja tamo angažovana ali da navodno ne rade ništa mimo onoga za što je ta kompanija registrovana kod Privrednog suda. Međutim, ispostavilo se (što je sada potvrdilo i MEPU) da Pomorski saobraćaj ne posjeduje licencu za izvođača građevinskih radova a koju, da bi legalno obavljala poslove koje njeni  brodovi već mjesecima rade u Traštama, ta kompanija mora da ima shodno članovioma 121, 122 i 123 a u vezi sa članovima 135 i 136 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Zakona naime, propisije da „građenje objekata odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i vršenje stručnog nadzora može da obavlja privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom” – da ima najmanje jednog stalno zaposlenog ovlašćenog građevinskog inženjera sa trogodišnjim iskustvom i sa položenim stručnim ispitom i licencom Inženjerske komore Crne Gore (što Pomorski saobracaj nema), te da ove ispunjenost ovog i drugih uslova koje zakon traži, utvrđuje MEPU time što kompaniji izdaje licencu za rad kao izvođača građevinskih radova ( a koju Pomorski saobracaj takođe nema).

“Vijesti” još čekaju odgovore Inspekcije sigurnosti plovidbe i Tehničkog inspektorata Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore na pitanja što su ti nadležni državni organi preduzeli u vezi nelegalnog angažovanja trajekata Pomorksog saobraćaja i privremenog mijenjanja namjene tih putničkih brodva u hidrograđevinska plovila za izvođenje radova u Traštama, u smislu kršenja odredbi članova 48 i 56 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Najčitanije