17.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Kotor – anketiraju građane o selektivnom odlaganju otpada

Kotor – reciklaža otpada – foto Boka News

Nevladina organizacija Eko Centar Delfin iz Kotora u saradnji sa kotorskim Komunalnim preduzećem realizuje projekat „Održivo upravljanje – primarna selekcija otpada”.

„Ovih dana je počelo anketiranje građana na teritoriji Opštine Kotor, koliko su zadovoljni komunalnom infrastrukturom za odlaganje otpada (broj kontejnerskih mjesta, lokacija, dinamika pražnjenja i sl), koliko su upoznati sa opštinskom Odlukom o načinu odvojenog sakupljanja otpada („suva“ i „mokra“ frakcija) i šta po njihovom mišljenju treba unaprijediti kao bi primjena ove lokalne politike bila efikasna. Rezultati anketiranja će biti obrađeni i poslužiće kao smjernice tokom održavanja tribina građana, kada će se direktno sa građanima razgovarati o načinima za uspostavljanje efikasnijeg i funkcionalnijeg održivog sistema upravljanja otpadom na teritoriji naše Opštine“- saopšteno je danas iz Eko Centra Delfin.

Tokom realizacije projekta radiće se i sa mladima na unaprijeđenju njihovih znanja o održivom upravljanju otpadom. Dogovorena je saradnja sa dvije obrazovne institucije  OŠ „Nikola Đurković“ sa Radanovića i OŠ „Veljko Drobnjaković“ iz Risna. Kroz nekoliko radionica na temu „Umjetnost reciklaže“, učenici će osim osnovnih informacija o reciklaži, razvijati znanja i vještine, kao produžiti vijek trajanja predmetima koje smatramo otpadom,  kroz radionice „razmjena dobara“ i „napravimo nešto novo od starog“.

Ovaj projekat je podržan kroz Javni poziv za finansiranje projekata i programa NVO iz budžeta Opštine Kotor.

Izvor:S.L.
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije