12.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Kotor – prezentacija mapiranja čvrstog otpada u moru podvodnim dronovima

BlueROV2

Ispred Pomorskog fakulteta u Kotoru u srijedu, 21. februara u 12 sati, biće održana prezentacija o mogućnostima mapiranja čvrstog otpada u morskim okruženjima korišćenjem najsavremenijih podvodnih dronova.

Prezentacija će obuhvatiti mapiranje čvrstog otpada u podmorju ispred Pomorskog fakulteta u Kotoru nakon čega će se pristupiti njegovom uklanjanju. Ovaj događaj obećava da će pružiti neprocjenjive uvide u izazove koje predstavlja zagađenje mora i proaktivne mjere koje se preduzimaju kako bi se ublažili njegovi uticaji.

Kako je monitoring otpada sa morskog dna dio Nacionalnog programa monitoringa životne sredine, mapiranje istog – pomoću pomenutog drona, daće uvid u lokacije na kojima se nalazi veća količina otpada. To će pomoći da se u narednom periodu identifikuju hot spot lokacije na kojima će se monitoring otpada sprovoditi, kao i sporadične akcije čišćenja morskog dna.

Tom prilikom planirano je da se medijima obrate:

  • dr Danilo Nikolić – ispred Pomorskog fakulteta u Kotoru i, 
  • predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine.

Podsjećamo, u toku je realizacija međunarodnog Erasmus + projekta “Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom” (Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M) u okviru kojeg je Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor kooridinator, dok je Agencija za zaštitu životne sredine partner na projektu. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije.

Glavni cilj projekta proizilazi iz samog naziva projekta a to je uspostavljanje prvog regionalnog zajedničkog interdisciplinarnog master programa na engleskom jeziku iz oblasti zaštite i upravljanja morskom sredinom. Ovaj master program, koji počinje u oktobru ove godine, je namijenjen svim zainteresovanim studentima kao i zaposlenima u državanoj upravi i preduzećima u sektoru plave ekonomije (uključujući lučke vlasti, službenike za kontrolu zagađenja, inspektore, Vladine zvaničnike, menadžere, inženjere, nadzornike flote, moreplovce, brodovlasnike, pravne menadžere) koje interesuje upravljanje i zaštita morske sredine.

Podvodni dron za uzorkovanje vode i sedimenta na 300m dubine

Kroz ovaj projekat obezbijeđena je i sofisticirana oprema koja će se koristiti u okviru praktične nastave kao i za izradu master radova studenata. Između ostalog, kroz projekat je obezbijeđen sofisticirani podvodni dron (Remotely Operated Vehicle – ROV), model BlueRov2 Heavy. Navedeni dron ima 8 motora sa propelerima, što mu omogućava kretanje u svim osama i stabilno održavanje dubine.

Pored toga, ovaj podvodni dron posjeduje HD kameru sa rasvjetom kao i sonar kojim se može snimati morsko dno i locirati različiti predmeti poput olupina brodova ili različitog otpada na morskom dnu, mehaničku ruku sa grablicom i sampler za uzimanje uzoraka iz vodenog stuba, dok mu je radna dubina 300 metara.

Najčitanije