33 C
Kotor

Slušaj online radio

Kotor: Spomenik kulture palata “Beskuća” ponovo na prodaji

Kotor palazzo Beskuća – foto Boka News

NLB Komercijalna banka Beograd oglasila je ponovo prodaju palate “Beskuća” u Starom gradu Kotoru koja je registrovani spomenik kulture izgrađen 1776 godine.

U novom oglasu nije navedena početna ili minimalna cijena, a na prethodnim prodajama iz 2016. i 2018. godine cijena je bila tri miliona eura.

U trospratnoj palati na 50 metara od glavnog ulaza u Stari grad, nalazi se 1.693 kvadratna metra poslovnog prostora.

Površina zemljišta pod objektom je 443 kvadrata sa dvorištem od 113 kvadrata.

Ponude se predaju do 5. oktobra uz, kako je navedeno, obavezni depozit za ozbiljnost ponude od 50.000 eura.

Lazarević je založio za 20 miliona

Vlasnik palate sredinom 90-ih godina prošlog vijeka pod nejasnim okolnostima je postao biznismen Vojin Lazarević, a prethodno je bila u vlasništvu Opštine Kotor.

On je 2012. godine palatu kao hipoteku založio za kredit od 20 miliona eura kod Hypo Alpe Adria banke Internacional Klagenfurt.

Međutim, hipoteka je kasnije prenijeta na Komercijalnu banku Banjaluka koja je prvi put stavlja na prodaju 2016. godine za 2,95 miliona eura.

U hipoteci je pisalo da ova banka od Lazarevića potražuje oko 1,6 miliona eura nevraćenog kredita sa pripadajućom kamatom.

Prema Zakonu o zaštitu kulturnih dobara, država ima pravo preče kupovine kulturnog dobra koje se nalazi u privatnoj svojini.

Advokati Komercijalne banke su 2016. godine obavijestili Ministarstvo kulture o vansudskoj prodaji palate “Beskuća”.

Uprava za zaštiti kulturnih dobara je tada predložila Vladi da kupi ovaj spomenik kulture, odnosno “da bi bilo cjelishodno iskoristiti pravo preče kupovine”, ili da se to pravo, ukoliko ga država ne namjerava iskoristiti, prenese na Opštinu Kotor.

Ministarstvo kulture na čijem je čelu Janko Ljumović međutim, Vladi je preporučilo da država odrekne prava preče kupovine, uz obrazloženje da Ministarstvo “nije prepoznalo potrebu da bude vlasnik objekta na teritoriji opštine Kotor, budući da nema predviđenu namjenu za korišćenje istog”. I Opština Kotor tada je saopštila da nije zainteresovana za otkup ovog kulturnog dobra “zbog visoko određene početne kupoprodajne cijene”.

Betonirane ploče i stepenište

Komercijalna banka Beograd pokušala je da palatu za tri miliona proda i 2018. godine, ali bezuspješno. Prema tadašnjem biltenu o prodaji palata je pretrpjela značajnu rekonstrukciju, ne navodeći kada se to desilo niti da je riječ o spomeniku kulture.

”U prethodnom periodu izvršena je adaptacija objekata i tom prilikom zamenjena je međuspratna konstrukcija modernom armirano-betonskom pločom između svih etaža. Izvedeno je armirano-betosko stepenište koje se koristi za vertikalnu komunikaciju unutar objekta. Prilikom adaptacije zamenjena je kompletna krovna konstrukcija”, piše u tadašnjem opisu nekretnine, navodeći da je prizemlje izdato a da se spratovi i potkrovlje naleze u sivoj fazi gradnje i da se lako mogu prilagoditi kupcu.

Palatu gradio Jozo Beskuća, koji je želio da postane Stokuća

Atraktivnu kamenu palatu iz 18. vijeka, koja se nalazi u ulici koja spaja glavni Trg od oružja sa Pjacom od brašna, podigao je 1776. godine konte Jozo Beskuća, glava nekada siromašne porodice koja se sredinom 18. vijeka obogatila u pomorskoj trgovini i uzdigla do plemstva.

Prema legendi, konte Jozo se zavjetovao da će sagraditi 100 kuća i porodično prezime koje ga je frustriralo, nakon toga promijeniti u Stokuća. Nažalost, za života je stigao da sagradi “samo” 99 kuća u Boki i Italiji, pa je na kraju ipak, ostao zvanično Beskuća. Familija je izumrla krajem 19. vijeka, kada njihovu palatu u Starom gradu preuzima Opština Kotor.

Kasnije je palata došla u ruke Lazarevića, nekadašnjeg visokog funcionera Narodne stranke, republičkog i saveznog poslanika, ministra u vladi Filipa Vujanovića 1998. i biznismena posebno poznatog po preprodaji struje.

/Goran Kapor/

Najčitanije