26.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Kotorska kompanija Carinvest dobila dozvolu za poslovni centar na putu za Aerodrom Tivat

Budući poslovni centar

Kotorska kompanija Carinvest, vlasništvo predsjednika budvanske opštine Marka Bata Carevića, gradiće u Grblju dva poslovno-komercijalna objekta ukupne bruto površine 6.772 metra kvadratna. Na idejno rješenje ovih objekta saglasnost je dao glavni državni arhitekta Dragan Vuković.

Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik kotorske kompanije je Milan Carević, a objekte je projektovalo podgorički Studio grad, čiji osnivači su Đorđe Gregović i Veljko Radulović.

Ova dva poslovna objekta se planiraju na lokaciji, koju čine urbanistička parcela 145 i dio UP 148, blok 7 u okviru LSL (lokalna studija lokacije) Grbalj i katastarske opštine Glavati. Ukupna površina lokacije je 8.371 kvadrat, a na lokaciji su dva privredna objekta, koja planiraju ukloniti.

U tehničkom opisu se navodi da će, nakon rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Herceg Novi – Tivat – Budva, odnosno dionice od aerodroma Tivat do Jaza ovi poslovni objekti buti u neposrednoj blizini velikog kružnog toka.

Objekti su organizovani u jednu funkcionalnu i urbanističku cjelinu, a predviđena je izgradnja u dvije faze – svaki objekat posebno.

Prvi poslovni objekat će biti u zaleđu lokacije, a njegova bruto nadzemna površina biće 1.420 kvadrata. Imaće podrum, prizemlje i dva sprata, a namijenjen je servisiranju teretnih vozila sa pripadajućim poslovno administrativnim i skladišnim prostorima i prilaznim platoom sa parkingom za individualna putnička vozila i autobuse. Imaće parking i pješačko-kolski priključak na manipulativnu kolsku površinu parcele.

Drugi objekat će se nalaziti u frontalnom dijelu lokacije, nadzemne bruto površine od 5.352 kvadrata, a takođe će imati podrum, prizemlje i dva sprata, prateći parking i pješačko-kolski priključak sa magistralnog pravca M-2. Ovaj objekat će biti koncipiran kao multifunkcionalni sklop u kome će biti organizovana podzona za praonicu vozila, servisiranje i tehnološka linija za obavljanje tehničkog pregleda vozila.

U trećini osnove prizemlja planirana je benzinska pumpa sa restoranom i kuhinjskim blokom. Na spratovima ovog objekta biće organizovan prostor prevashodno namijenjen komercijalnoj djelatnosti uz mogućnost reorganizacije u komplementarnu poslovno administrativnu namjenu.

Ispod ovog objekta će biti podzemna garaža ukupne neto površine 3.866 kvadrata i 84 parking mjesta.

Izvor:Pobjeda

Najčitanije