16 C
Kotor

Slušaj online radio

Kusovac: Luka Kotor nije osporavala bilo kome pilotažu u Bokokotorskom zaliv

Vaasilije Kusovac

Luka Kotor AD nije osporavala bilo kome pilotažu u Bokokotorskom zalivu i u skladu sa datim koncesionim pravom, ima isključivo pravo obavljanja privredne djelatnosti, koja uključuje i pomorsku pilotažu u akvatorijumu luke Kotor, saopštio je bivši izvršni direktor Luke Kotor Vasilije Kusovac.

Viši sud za prekršaje kaznio je Luku Kotor sa 27.249 eura zbog zloupotrebe dominantnog položaja koju je Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila 2016. godine, dok je Sud Kusovcu izrekao novčanu kaznu od 1.000 eura.

“U skladu sa postojećim zakonskim okvirom, kontrolnu funkciju u vezi funkcionisanja i rada Luke Kotor AD kao koncesionara vrši u ime države Crne Gore Lučka uprava. U tom smislu, Lučka uprava je morala konstatovati, pokrenuti postupak ili preduzeti mjere prema koncesionaru, Luci Kotor AD u vezi sa pitanjem pomorske pilotaže. Međutim, ovakvog zahtjeva ili postupka nije bilo od strane Lučke uprave povodom ovog slučaja. Uporedna evropska praksa u datoj oblasti pokazuje da se pomorska pilotaža ne može podvesti pod načelo zaštite konkurencije, jer je to u koliziji sa bezbjednošću plovidbe i zaštite životne sredine. Zato u evropskim lukama, a isto tako i najvećoj pomorskoj luci u Crnoj Gori, u Baru, pomorsku pilotažu u sklopu ostalih lučkih usluga, obavlja koncesionar. U okviru pravne regulative EU, lučke usluge, uključivši i pomorsku pilotažu, tretiraju se kao javne usluge, koje ne podliježu tržišnoj konkurenciji iz razloga javnog interesa u domenu bezbjednosti i zaštite životne sredine”, navodi se u saopštenju Kusovca.

Dodaje da “u svijetu nema primjera da u jednoj luci pomorsku pilotažu vrši više pilotskih službi. Jedna pilotska služba u luci – to je svjetska praksa”.

“Dio novčanih sredstava stečenih od pomorske pilotaže treba da budu investirani u infrastrukturu luke, a investicije u infrastrukturu luke Kotor su hitne i neophodne.U mom manadatu ti prihodi su bili preko 700.000 eura na godišnjem nivou. Prihodi od pilotaže, kao lučke usluge, su investirani u infrastrukturu luke Kotor, koja je u vlasništvu Države. Primjenom načela slobodne konkurencije na djelatnost koja je u javnom interesu, prihodi po ovom osnovu su drastično pali. Na kraju, skrećem pažnju javnosti da je Luka Kotor AD u vlasništvu grada Kotora 57 odsto. Ubijeđen sam u svoje ispravno postupanje u obavljanju funkcije izvršnog direktora Luke Kotor AD u periodu 2013-2017, a sve u cilju očuvanja javnog interesa”, zaključio je Kusovac.

Najčitanije