32.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Lakušić: Izmjeniti Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju, plaćanje posebne naknade za hotele i kondo apartmane

Zoran Lakušić

Regionalni vodovod Crnogorsko primorje je, u toku prošle godine, ostvario ukupne prihode u iznosu od preko 8 miliona eura. Takođe, čista dobit od million eura je dobar rezultat koji svjedoči o uspjehu i efikasnosti poslovanja preduzeća. Međutim, važno je imati na umu da dugovanja mogu predstavljati izazov za poslovanje, iako se pozitivan finansijski rezultat ostvaruje poslednjih godina.

Visok stepen zaduženosti i investicije u cilju obezbjeđenja dugoročnog snabdijevanja Crnogorskog primorja vodom i indirektnog uticaja na najznačajniju privrednu granu i prihode Budžeta Crne Gore, nalažu aktivno, odgovorno i oprezno upravljanje u Regionalnom vodovodu, kaže se u saopštenju direktora Regionalnog vodovoda Zorana Lakušića.

U 2021. godini, ukupni prihodi od isporuke vode i posebne naknade na investicije iznosili su 5.925.060,68 €, odnosno 83,54% od tog iznosa odnosio se na pokriće kreditnih obaveza 4.949.560,96 €. U 2022. godini ukupni prihodi od isporuke vode i posebne naknade na investicije iznosili su 6.679.003,74 €, odnosno 69,33% od tog iznosa odnosio se na pokriće kreditnih obaveza 4.630.283,71 €.

Važno je napomenuti da se iznos kreditnih obaveza iz 2022. godine u iznosu od 1.242.572,86 €, isplatio u februaru 2023. godine, nakon što se Regionalni vodovod kreditno zadužio kod Univerzal Captal banke AD Podgorica u iznosu od 2.000.000,00 €.

U 2023. godini ukupni prihodi od isporuke vode i posebne naknade na investicije iznosili su 7.794.583,00 €, odnosno 53,91% od tog iznosa odnosi se na pokriće kreditnih obaveza 4.202.018,27 € od čega je dio kreditne obaveze od oko 700.000,00 € isplaćen iz kreditnog zaduženja kod Universal Captal banke AD Podgorica. U toku 2023. godine, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, Regionalni vodovod je uplatio državi 30% ostvarene neto dobiti u 2021. godini i 70 % ostvarene neto dobiti u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 570.724,00 €.

Iz poslovanja Regionalnog vodovoda, tokom prethodne tri poslovne godine, uočava se da što je veći % ukupnih prihoda iz kojih se pokrivaju kreditne obaveze, to je više izložen riziku likvidnosti. Uspjeh preduzeća ne zavisi samo o prihodima i dobiti, već i o sposobnosti da se pravilno upravlja finansijskim resursima, uz ostvarenje osnovne djelatnosti i ciljeva.

Ugradnja novog cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema Lastva Grbaljska – Tivat  i izgradnja postrojenja za filtraciju vode, su neophodni projekti, čija je realizacija u toku a izgradnja se finansira iz kreditnih sredstava. Realizacijom ovih projekata, dug Regionalnog vodovoda će porasti, ali će se realizovati značajni koraci, za ostvarenje osnovne djelatnosti Regionalnog vodovoda, obezbjeđenje nedostajuće količine vode Crnogorskom primorju i obezbjeđenje najznačajnih prihoda budžeta države od turizma. Ukupan iznos kreditnih obaveza Regionalnog vodovoda za 2024.godinu shodno postojećim ugovorima o kreditima, iznosi 4.176.635,38 €.

Uzimajući u obzir značaj Regionalnog vodovoda i investicija koje se realizuju, iako se povećava već visok stepen zaduženosti, nadamo se da ćemo u ovoj godini realizovati zadatke na obezbjeđenju stabilnih izvora finansiranja u cilju obezbjeđenja likvidnosti i realizacije neophodnih investicija, kako bi ostvarili svoju osnovnu djelatnost i svrhu.

Zato ćemo intenzivirati aktivnosti da se pripremljeni tekst izmjena i dopuna Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju usvoji na Skupštini Crne Gore, kojim će biti obaveza plaćanja posebne naknade u iznosu od 1 % predračunske vrijednosti investicije iz revidovane tehničke dokumentacije i za hotele sa 4 i 5* i kondo apartmane.

Nadamo se da ćemo u Regionalnom vodovodu uspjeti uspješno riješiti ovo pitanje, napraviti značajne korake ka dugoročnom obezbjeđenju stabilnih izvora finasiranja i nastaviti sa ostvarivanjem uspjeha u budućnosti. Država u skladu sa ugovorima sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za garanciju kreditnih sredstava se obavezala da neće Regionalni vodovod dovesti u lošiju finansijsku poziciju, odnosno mijenjati mu uslove poslovanja, kaže se u saopštenju direktora Zorana Lakušića.

Najčitanije