32.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Regionalni vodovod priprema nove strateške razvojne projekte – cilj povećanje kapaciteteta sa 330 na 750 litara u sekundi

Regionalni vodovod

Postizanje održivog razvoja kroz unapređenje infrastrukture i osiguravanje stabilnog i kvalitetnog snabdijevanja vodom za sve korisnike na crnogorskom primorju vizija je Regionalnog vodovoda Crnogorskog primorja, kazao je predsjednik Odbora direktora tog preduzeća, Zoran Lakušić.

On je rekao da dugoročna vizija uključuje efikasno upravljanje resursima i implementaciju inovativnih rješenja koja podržavaju ekološku održivost i ekonomski prosperitet.

“Ciljevi ovog Društva su prevashodno poboljšanje infrastrukture realizacijom razvojnih projekata kao što je izgradnja novih cjevovoda i poboljšanje postojećih postrojenja, kako bi se povećao kapacitet i efikasnost vodovodnog sistema”, naveo je Lakušić u saopštenju.

Kako je dodao, cilj je finansijska stabilnost kroz održavanje likvidnosti i obezbjeđivanje sredstava za buduće investicije kroz uvođenje posebnih naknada za investicije na crnogorskom primorju za hotele visokih kategorija.

Lakušić je kao ciljeve naveo sprovođenje naučnih istraživanja za utvrđivanje uzroka pada izdašnosti izvorišta i pronalaženje rješenja za poboljšanje izdašnosti izvorišta “Bolje sestre”, kao i kvalitetnu uslugu koja će osigurati konstantno i pouzdano snabdijevanje vodom za sve korisnike, posebno tokom turističke sezone kada je potražnja najveća.

On je kazao da će prioriteti u radu Regionalnog vodovoda biti unapređenje vodosnabdijevanja sa fokusom na projekte koji će povećati kapacitet snabdijevanja vodom kao što je izgradnja novog cjevovoda od prekidne komore “Prijevor” do Tivta, čime će se kapacitet povećati sa 330 na 750 litara u sekundi.

“Zatim modernizacija postrojenja implementacijom filterskog postrojenja za prečišćavanje jezerske vode kapaciteta 500 litara u sekundi, što će dodatno obezbijediti količinu dostupne vode, i podrška zaposlenima kroz unapređenje radnih uslova i prava zaposlenih”, naveo je Lakušić.

Prema njegovim riječima, prioritet će biti efikasno upravljanje finansijskim resursima i redovno servisiranje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama kako bi se osigurala dugoročna održivost i stabilnost.

Lakušić je rekao da izgradnja pješčane ustave u koritu rijeke Morače u II zoni sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre predstavlja projekat za očuvanje kvaliteta vode i povećanje kapaciteta izvorišta, što je od presudnog značaja za dugoročnu održivost sistema vodosnabdijevanja.

“Projekti vezani za proizvodnju električne energije korišćenjem potencijala sistema cjevovoda i solarnih izvora, unapređivanje sistema kvaliteta vode, uspostavljanje savremene laboratorije i centra za video nadzor svih objekata, kao i unapređenje informacionog sistema, su ključni koraci ka stvaranju održivog, modernog i efikasnog sistema vodosnabdijevanja”, istakao je Lakušić.

Kako je naveo, kroz IPA programe biće realizovan jedan dio projekata, uključujući nastavak projekta CROSSWATER+, Aqua projekat, koji obuhvata obnovu i proširenje monitoring stanica u zonama sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre, kao i izradu prekograničnih studija o površinskoj i podzemnoj vodi.

“Realizovaće se i SA Resilijent projekat, koji podrazumijeva dalje istraživanje izvorišta Bolje sestre, unapređenje hidrantske mreže i pristupnih saobraćajnica na objektima regionalnog vodovodnog sistema”, dodao je Lakušić.

On je naglasio da su ciljevi i prioriteti usmjereni na kontinuirano poboljšanje i održavanje visokih standarda u pružanju vodovodnih usluga.

Lakušić je ocijenio da će uvođenjem novih tehnologija, modernizacijom infrastrukture i pristupom održivom upravljanju vodnim resursima Regionalni vodovod doprinijeti poboljšanju kvaliteta života stanovništva na crnogorskom primorju.

“Podržaće i razvoj privrede i turizma, ojačati otpornost sistema vodosnabdijevanja na izazove u budućnosti i sami tim doprinijeće daljem razvoju Crne Gore”, poručio je Lakušić.

Najčitanije