14.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Lastovska riva se godinama raspada, Morsko dobro samo obećava

Novopotkopani dio šetališta u Donjoj Lastvi

Lastovska riva i šetalište na potezu od parkla Ivovića do crkve Svetog Roka, nekada jedno od najljepših šetališta uz more na području Tivta, nastavlja da sa bukvalno raspada zbog dugogodišnje nebrige i neulaganja državnog prerduzeća Morsko Dobro u ovaj dio obalne infrastrukture na području opštine Tivat.

Tako je prije dva dana, iak nije bilo nikakvog nevremena niti udara velikih talasa, dio betonske obloge obalnog šetališta ispred kuće Ucovića, popustio i srušio se u more. Nakon rušenja betonske obloge, sada je i sama konstrukcija obalnog šetališta u dužini od oko 6 do 7 metara potpuno „ogoljena“ i izložena eroziji morskih talasa. Slična oštećenja na lastovskoj rivi već su se desila u ranijem petiodu, posebno na njenom dijelu prema i ispod samog parka Ivovića, ali Morsko Dobro u čijoj je nadlenožsti i obavezi briga o i održavanje zakupcima nesutupljenih djelova morske obale, već godinama ništa ne preduzima da popravi ili obnovi oštećenu obalnu infrastrukturu u Donjoj Lastvi.

Uopšte, ulaganja ovog JP u obalnu indfrastrukturu Tivta u posljednje dssvije giodine od kada je na čelu te firme izršvni direktor Mladen Mikilje (DF), a Odborom direktora predsjedava Blažo Rađenović (URA), gotovo da su potpuno prestala. Sa izuzetkom improvizovanog i bez poštovanja zakonske procedure prošlog ljeta napravljenog privremenog objekta tz.vodnog terminala aerodroma Tivat u koji je Morsko Dobro investiralo preko 30.000 eura da bi taj objekat cijele prošle sezione koristila slovom i brojem, ukupno četiri putnika koja su prešla preko trijumfalno najavljivanog „terminmala“, Morsko dobro u Tivtu već dvije godine nije uredilo niti jedan komad obale niti je napravilo neki novi objekat obalne infrastrukture.

Pred novogodipnje praznike menadžment Morskog Dobra u Budvi je na sastanku ugostio rukovodstvo Opštine Tivat nakon čega je izdao saopštenje u kkjem  se to JP pohvalilo da je u 2023. „planirana jrealizacija tri velika kapitalna projekta na teritoriji opštine Tivat, i to: „Pješačka staza Sv. Roko-Lepetani-Tivat“, „Lungo Mare Donja Lastva“ i „Izvođenje radova na pješačkoj stazi-Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu.”

“S obzirom na obuhvat morskog dobra u Tivtu, potrebe opštine, građana i unaprijeđenju turističke ponude, Javno preduzeće „Morsko dobro“ će u narednoj godini otpočeti sa realizacijom projekata u vrijednosti oko 3,5 miliona eura, što je četiri puta više od prihoda koje je ubiralo sa teritorije ove opštine tokom 2022.godine.”- navodi se u tom saopštenju Morskog Dobra.

Međutim, ove optimistične najave i ko zna koji put ponovljena obećanja Morskog Dobra kada su u putanju navodna velika ulaganja te firme u Tivta, demantuje “Plan korišenja sredstava javnog preduzeča za upravkljanje morskim dobrom za 2023.godinu” a koji je pripremio UO te firme, a Vlada Crne Gore ga usvojila na svojoj posljendjoj sjednici prije novogodišnjih praznika.

U tom Planu, kada je Tivat u pitanjuu, nema gradnje odnosno popravke lngo mare staze u Donjoj Lastvi na potezu od crkve Svetog Roka do parka Ivovića sa kojom su se Rađenović i Mikilje samo nekoliko dana ranije hvalili i obečavali je tivatskom gradonačelniku Željku Komnenoviću (NP).

Srušeni dio – šetalište Donja Lastva

Naime, po Palnu ulaganmja za 2023. Morsko Dobro će na području Opštine Tivat sa kojeg je samo u prošloj godini ta firma prihodiovala 858.000 eura, investirati tek 718.666 eura. Od toga je planirano da se  sa 100.000 eura finansiraju radovi na izgradnji lungo mare pješačke staze u dužini od 500 metara obodom Ponte Seljanova, a za nadzor nad tim radovima biće izdvijeno dodatnih 15.000 eura. Za izvođenje radova na uređenju i održavanju Rezervata prirode “Tivatska Solila”, postvaljanju i priključenj na vodoivodnu mrežu protivpožarne opreme u tom rezervaru, postavljanje rasvjete i kanalizacije za privremeni objekat Centra za posjetioce u tom rezervatru, odnosno nadzor nad ovim poslovima, Morsko Dorbo će ove godine po Planu koji je usvojila Vlada, investirati ukupno još 19.000 eura, Za nadzor nad izvođenjem prve faze radova na izgradnji lungo marer šetaklišta na potezu od crkve svetog Roka u Donjoj Lastvi do Lepetana, ta državna firma je opredijeliloa 25.000 eura.

Zajedno, za sve za radove na objektima u zoni morksog doba u Tivtu i nadzor nad njima, JP iz Budve će u 2023. investorati zajedno ukupno tek 159.000 eura.

U Planu piše i da se u ovoj giodini u Tivtu očekuje realizacija investichja koje je Morsko Dobro bilo planiralo za 2022: početak gradnje šetališta od Donje Lastve do Lepetana u vrijednoti od 400.000 eura, uređenje pješačke staze duge 80 metara uz granicu rezervata prirode Solila vrijedno 20.000 eura, razni drugi radovi u tom rezervatu vrijendi 43.000 eura, sanacija platoa od hotela “Mimoza” do Kalimanja vrijedna 70.000, te sanacija platoa ispred hotela “Kamelija” vrijedna 90.000 eura. Međutim, u tom dokumnetu nema ni slova obješnjenja zašto Morsko Dobro ove poslove predviđene za prošlu godinu nije tada realizovalo, niti je većinu od njih uopšte i počelo da radi.

Morsko Dobro je iz prošlogodišnjeg, u Plan za ovu godinu prenijelo i nerealiozovane svioje obaveze izrade projekta za uređenje lungo mare šetalipta u Dojoj Lastvi u dužini od 300 metara na potetu od crkve Svetog Roka do parka Ivovića, vrijednu 25.000 eura, te reviziju te dokumentacije vrijednu 4.500 eura, ali nije planiralo da i započne sa samim građevinskim radovima na realizaciji tog projekta.

Budvansko JP je inače, već zvanično odustalo od prošle godine planiranih aktivnmosti u Tivtu i nije ih prebacilo za Plan ulaganja u 2023. pa će tako Lastovljani po ko zna koji put, ostati bez rekostrukcije oštečenog glavnog starog mula-pristaništa ispod crkve Svetog Roka koju Morsko Dobro obećava već desetak godina, a za što j lani u Planu ulagnaja te firme za izradu i revizuju projetne fokumentacije bilo predviđeno 12.500 eura. Ta sredstva su izbrisana i prenamijenjena na druga prošlogiodišnja ulaganja Morskmg Dobra u drugim gradovima, a isto se dogodilo i sa lani pklaniuranim investiranjem 100.000 eura kao učešća tog JP u gradnji i uređenju nove obalne infrastrukture i šetalita na Belanima u Tivtu.

Izvor:S.L.
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije