26.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Leksički vremeplov – čȉst i ombrȁt se/ombrávati se

knjiga

U rubrici LEKSIČKI VREMEPLOV JU Gradska biblioteka Tivat ove subote donosimo objašnjenje etimologije nove dvije riječi: jedne iz opšteg fonda B/CG/H/S jezika i jednog bokeljskog lokalizma. Ove subote to su riječi čȉst i ombrȁt se/ombrávati se.

Pridjev čȉst postao je od praslavenskog *čístъ (starocrkvenoslavensko čistъ, slovenačko čîst, rusko чистый, poljsko czysty), što je srodno sa litavskim skýstas „tekući“, skáistas „sjajan“ i staropruskim skīstan „čisto“. Pomenuti oblici vjerovatno vode porijeklo od participa *skid-to- (s pravilnim duženjem samoglasnika ispred zvučnog suglasnika) od indoevropskog glagolskog korijena *skeyd-/*skid- “lomiti, sjeći“ (latinsko scindō (scindere), grčko σχίζω (σχίζειν) „cijepati“). Razvitak značenja „lomiti, sjeći, cijepati“ > “čist“ može se razumjeti ako se pođe od poljoprivredne prakse čišćenja površina za uzgoj žitarica sječom, krčenjem šume, npr. čistina u značenju „proplanak u šumi“, ili od značenja „cijediti“, npr. litavsko skýstas.

Ombrȁt se/ombrávati se (u opštem leksičkom fondu B/CG/H/S jezika „pričiniti se, priviđati se“, npr. „Tebi se ombrâva, niko te nije mencovao“ = „Tebi se priviđa/pričinjava, niko te nije pomenuo“) preuzeto je iz venecijanskog ombrarse što, pak, vodi porijeklo od latinskog umbra „sjena“. Od istog korijena je još jedan bokeljski lokalizam, pridjev ombrôzan „nepovjerljiv, sumnjičav, osjetljiv“.

JU Gradska biblioteka Tivat koristi ovu priliku da našim čitateljkama i čitaocima pravoslavne vjeroispovjedi čestita božićne praznike.

LITERATURA:

  1. Ranko Matasović, Tijmen Pronk, Dubravka Ivšić, Dunja Brozović Rončević, Etimološki rječnik hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016.

2. Vojmir Vinja, Jadranske etimologije: jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku, knjiga II, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb 2003.

Najčitanije