16.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Lokalna uprava Tivta riješila i problem prevoza đaka iz Krtola do škola u Kotoru

Opština Tivat je kao najpovoljniju, izabrala ponudu lokalne kompanije „Globus Travel Tours“ na konkursu za odabir autobuskog prevoznika koji će učenike sa područja Krtola, prevoziti do škola u Kotoru.

„Globus Travel Tours“ je stoga, danas počeo sa prevozom učenika iz Krtola koji se školuju u kotorskoj Gimnaziju, odnosno Srednjoj pomorskoj školi, na relaciji Radovići-Dobrota-Radovići. Time je riješen problem koji su ova djeca imala od početka školske godine jer nije bilo autobuskog prevoznika koji je io zainteresovan da ih prevozi iz Krtola do škola u Kotoru ili su prevoznici tražili da im se za to plate izuzetno skupe đačke karte, pa su se učenici i njihovi roditelji na razne načine u proteklih mjesec dana dovijali kako da djeca stignu na nastavu i vrate se kućama.

Mještani Krtola su se stoga, 28.septembra zvanično obratili Opštini Tivat sa molbom za sufinasiranje prevoza đaka kotorske Gimnazije i Srednje pomorske škole sa tog područja. Riječ je o ukupno 24 učenika koji nastavu pohađaju u dvije smjene, pa je stoga Sekretarijat za društvene djelatnosti tivatske Opštine uputio zahtjev prevozniucima za dostavlanje ponuda za prevoz te djece čiji bi dio troškova sufinansirala gradska kasa. Traženo je da Opština prevoznicima dotira iznos trošpkova prevoza koji prelazi iznos sakupljen prodajom đačkih karata po cijeni od 45 eura sa uključenim PDV-om, po učeniku. Zahtjevi su upućeni na adrese tri autbuska prevoznika sa sjedištem u Tivtu od čega su njih dva poslala svoje ponude, a kao najpovoljni, odabran je „Globus Travel Tours“. Sa tim prevoznikom ugovor je potpiusan u ponedjeljak, pa je „Globus“ već juče počeo sa prevozom ulenika kiz Krtola do Kotora i nazad, a za što će mu Optina plaćati subvenciuju od 4.280 eura sa PDV-om mjesečno.

Lokalna uprava inače, već je prije nekoliko fana, donijela „Odluku o participaciji troškova prevoza za učenike sa teritorije opštine Tivat“, kojom je prredviđeno da svi učenici koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Tivat i koji putuju do škole na relaciji od pet i više kilometara, a koriste prevoz u prigradskom i međugradskom saobraćaju imaju subvenciju iz optinske kase koja, uz zakonsku subvenciju koju već obezbjeđuje država,  u konačnom rezultira time da sva tivatska djeca ove godine imaju besplatan školski prevoz.  Učenici osnovnih škola mogu da ostvare pravo na participaciju troškova u visi od 60% od cijene đačke karte, dok učenici srednjih škola mogu da ostvare pravo na participaciju troškova prevoza u visini od 80% od cijene đačke karte. Takođe, predviđeno je i da pravo na participaciju troškova prevoza u visini od 100% cijene đačke karte, ostvaruju učenici koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Tivat i koji putuju do škole na relaciji od dva do pet kilometara, a koriste prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava učenici će podnositi osnovnoj ili srednjoj školi koju pohađaju. Škole će potom, će nakon kompletiranja podataka o iznosu obračunate participacije, dostaviti podatke organu lokalne uprave nadležnom za poslove obrazovanja, koja će onda izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa participacije školama, prenosom sa budžetske stavke (usluge prevoza-prevoz učenika) za tekući mjesec.

Pravo na participaciju troškova prevoza učenici će ostvarivati u periodu trajanja školske godine. Za ove namjene u budžetu Opštine Tivat za 2022. predviđen je iznos od 100.000 eura od čega je oko 20.000 eutra potrošeno u prvoj polovini godine. Stoga je za sufinansiranje troškova đačkog prevoza preostalo još 80.000 eura, a od tih sredstava je realizovan i najnoviji aranžman odabira prevoznika koji će voziti srednješkolce iz Krtola do škola u Kotoru.

Izvor:S.L.

Najčitanije