5 C
Kotor

Slušaj online radio

Lokalna uprava Tivta smatra da državi po zakonu, ne mora da plaća da bi koristila sopstvenu rivu i pristanište

Gradska riva i pristanište Pine u Tivtu

Opština Tivat zatražila je od Vlade Crne Gore da joj država bez naknade, ustupi na korišćenje gradsku rivi u pristanište Pine u tim gradu.

Pozivajući se na Zakon o državnoj svojini, gradonačelnik Tivta Željko Komnenović (NP) u dopisu upućenom Vladi i premijeru Dritanu Abazoviću (URA), traži da država lokalnoj upravi Tivta bez naknade, ustupi pravo korišćenja tivatske gradske rive i pristaništa, a kojima trenutno  ime države upravlja JP Morsko Dobro iz Budve.

Pine je “srce” Tivta i predstavlja njegov centar i mjesto na kojem, kao i u svakom drugom mediteranojm gradu na njegovoj gradskoj rivi, pulsira lokalni život. Uprkos tome, država na koju se zvanično kao vlasnika vodi ovaj dio morske obale Tivta, prethodnih godina nije pokazivala volju da uvaži specifični značaj gradske rive za Tivćane, već je Pine povjerila na upravljanje Morskom Dobru a koje ga je u nekoliko navrata iznosilo na licitaciju i čak sklapalo ugovore o zakupu Pina sa privatnim kompanijama sa kojima se Opština Tivat preko svog Komunalnog preduzeće morala na tržištu takmičiti da ponudi veću zakupninu i na taj način dođe u poziciju da se uopšte nešto pita sa načinom na koji se Pine koriste.

Opština, odnosno Komunalno preduzeće Tivat je u avgustu prošle godine sa Morskim Dobrom potpisalo  Sporazum o ustupanju na korišćenje pristaništa Pine, ukupne površine 365m2. Radilo se o samo o zakupnu uskog pojasa uz cijelu dužinu operativne obale gradske rive i pristaništa, a za što su Tivćani bili pristali da Morskom Dobru kojeg vode funkcioneri URA Blažo Rađenović kao predsjendik Upravnog odbora Ii DF Mladen Mikijelj kao izvršni direktor, plati godišnju naknadu od čak 32.000 eura. Do toga međutim, nije došlo jer bivša Vlada premijera Zdravka Krivokapića nikada nije dala formalnu saglasnost na ovaj sporazum, pa je on ostao “mrtvo slovo na papiru”, a tivatskom gradskom rivom i pristaništem i dalje je nastavilo da upravlja JP iz Budve.

Ipak, u postupku pripreme dokumnetacije vezane za eventualno davanje sagalasnosti na ovaj Sporatzum za sjednicu bivše Vlade, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kao obrađivač tog predloga, zatražilo je zvanično mišljenje nadležnog organa za državnu imovinu – tadašnjeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Ovaj resor kojim je tada rukovodio ministar Milojko Spajić je u postupku izdavanja mipljenja, u novembru prošle godine donio akt u kojem je, između ostaloga istakao “da je članom 33 stav 1 Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br. 21/09 i 40/11) utvrđeno da Vlada može, na zahtjev opštine, odlučiti da nepokretne i pokretne stvari i druga dobra u imovini Crne Gore, koja ne koriste državni organi ili javne službe čiji je osnivač Crna Gora, ustupi opštini na privremeno upravljanje i korišćenje, sa ili bez naknade”, te je stoga Ministarstvo finansija i socijalnog staranja uputilo na ovu mogućnost davanja na korišćenje  između Vlade Crne Gore i opština i kada je Pine u pitanju.

Stoga su Tivćani, sada kada je već istekao rok važenja nesuđenog ugovora koji su Komunalno i Morsko Dobro lani trebali da sklope za zakup samo obalne linije Pina  plaćanje godišnje nakande od čak 32 hiljade eura budvanskom JP po tom osnovu, odlučili da od odlazeće Vlade traže da ona gradu Tivtu besplatno ustupi na korišćenje cijelu površinu njegove gradske rive i pristaništa.

“Polazeći od prednje istaknutog upućenja Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a sa uporištem u članu 33 stav 1 Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br. 21/09 i 40/11), Opština Tivat se obraća Vladi Crne Gore ovim zahtjevom i traži davanje na korišćenje, bez naknade, dio obale u Tivtu – čvrsto izgrađeno pristanište Pine, označenog kao katastarska parcela 4888 KO Tivat, površine 5.044 m2, koje u naravi predstavlja „pristanište“, a čiji titular prava svojine je u LN 339 KO Tivat upisana Država Crna Gora, sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore. Opština Tivat ovaj  zahtjev podnosi iz strateškog interesa da upravlja ovim djelom operativne obale, a koji je kao takav prepoznat u svim razvojno strateškim planovima Opštine Tivat”- navodi se u dopisu koji je gradonačelnik Željko Komnenović upravo uputio zvaničnoj Podgorici.

Izvor:S.L.

Najčitanije