30 C
Kotor

Slušaj online radio

Lokalna uprava Tivta traži reakciju policije – da se ispita kako je godinama uzurpiran stadion malih sportova

Gradski park Tivat

Opština Tivat podnijela je Upravi policije – Odjeljenju bezbjednosti Tivat „Obavještenje iz člana 254 stav 1 Zakona o krivičnom postupku sa elementima krivične prijave“ povodom uzurpacije dijela gradske imovine – stadiona malih sportova u obuhvatu Velikog gradskog parka u Tivtu.

U dokumentu koji je proslijeđen tivatskoj policiji, predsjednik Opštine Željko Komenović (NP) je naveo da, nakon prikupljanja dokumentacije i aktivnosti koje su na zahtjev lokalne uprave, sproveli Uprava za inspekcije polsove i Ministarstvo sporta i mladih, „postoji osnovana sumnja da je izvršeno više krivičnih djela od strane Jovana Braletića, odnosno preduzeća „Dribling“ DOO Tivat na štetu i u vezi sa imovinom Opštine Tivat koja na istoj ima isključivo pravo raspolaganja“, te da se na „ovaj način ispunjava zakonska obeveza obavještavanja nadležnih instanci“.

U dopisu se podsjeća da je na inicijativu gradonačelnika Komnenovića Opština početkom jula od Uprave za inspekcijske poslove zatražila sprovođenje inspekcijskog nadzoar i provjeru  statusa terena  za mali fudbal u Velikom gradskmom parku u Tivtu, a kojeg već godinama koristi preduzeće „Dribling“ čiji su osnivači Jovan i Ana Braletić koja je i ovlašćeni zastupnjik i izvršni direkltor ten firme.

„Pomenuto preduzeće  koristi i izdaje teren po terminima trećim licima – korisnicima, duži  niz godina, bez odobrenja ili zaključenog ugovora sa Opštinom Tivat.“- stoji u obraćanju gradskih vlasti Upravi za inspekcijske poslove od koje je traženo da „Opštini Tivat shodno tome, bude omogućeno da  uđe neometano i bez ograničenja u posjed i uloži sredtava u sanaciju postojećeg terena i njegovo striktno privođenje namjeni“. Navedeno je i da se električno brojilo na terenu za mali fudbal u parku zvanično u rergistru CEDIS-a, vodi na prerduzeće “Dribling“ DOO Tivat, iako ono nije vlasnik nkizi legalni zakupac tog objekta. Korišćenje tog terena od strane „Driblinga“ počelo je još za vrijeme bivše lokalne DPS-SDP-HGI vlasti u Tivtu i nastavilo se sve do danas.

Uprava za inspekcijske poslove prvo nije službeno odgovarala Opštini da bi na ponovljeno traženje lokalne upprave informacija o postupanju inspektora, sredinom avgusa dostavila  obavještenje isnpektorke za sport Milene Vujović i potvrdu Miniustarstva sporta i mladih od 1.avgusta.

Zaključan ulaz na stadion za mali fudbal u velikom gradskom parku Tivta

U tim aktima se navodi da je inspekcijski nadzor na licu mjesta izvršen 5.jula od strane glavnog inspektora za sport Dalibora Đerića koji je prilikom obilaska spornog terena, na njemu zatekao rekreativce, „te da su ga isti uputili da telefonski kontaktira Jovana Braletića, koji im je izjavio da je ranije kod Uprave za sport imao registrovan Klub malog fudbala „Dribling“ i da je isti izbrisan iz Registra sportskih organizacija, o čemu je sastavljena službena zabilješka“. Ministarstvo sporta i mladih je naknadno dostavilo potvrdu da je Klub malog fudnala „Dribling“ iz Tivta čije je ovlašćeno lice bio Braletić, po službenoj dužnosti izbrisano izRegistra sportskih organizacija još 10.oktobra 2019. Stoga je i nakon takve intervencije kinspekciuje, ostalo nepoznato kako već tri godine sportski teren za mali fudbal koji se nalazi na istočnom obodu Velikog gradskog parka i koji je vlasništvo Opštine Tivat, Braletićeva fima istog naziva kao i ugašeni sposrtki klub, nastavklja da koristi i izdaje trećim licima – rekreativcima.

U dopisu koji je Optina uputila policiji, stoji i da je pregleom opštinske ali i arhive preduzeća Komunalno kojem je povjereno gazdovanje zaštićenim prirodnim dobrom Veliki gradski park, utvrđeno da „ne postoji pravni osnov (ugovor, odluka i slično) po kojem je DOO „Dribling“ imao uopšpe pravo korišćenja terena“ koji sa nalazi u obuhvatu tog zaštićenog objekta prirode i sa parkom čini jedinstvenu cjelinu.

Lokalna uporava Tivat inače, planirala je da teren za mali fudbal u gradskom parku ustupi na korišćenje i održavanje Fudbalskom klubu „Arsenal“ čiji je Opština jedini vlasnik kako teren bio priveden planiranoj namjeni, a klub njegovim izdavanjem rekreativcima, obezbjedio dodatne prihode. Relaizaciju oviog plana osujetila je činjenica da je teren pod čudnim okolnostima uzurpiran od strarne privatne firme, te da Opština  već godinama ne uspijeva da ga vrati u svoj posjed.

„Kako Opština Tiuvat nema resurse i kadrove koji bi mogli kvalitetno da kvalifikuju sva moguća krivična djela  na koje se osnovano sumnja u ovom slučaju, to je donijeta odluka da se u skladu sa članom 254 Zakona o krivičnom postupku, obavijeste nadležne instance. Od nadležnih se očekuje da ispitaju sve oblike zloupotreba nastalih na štetu i u vezi sa opštinskom imovinom, a koje su korišćenjem, uzurpacijom i iznajmljivanjem iste u produženom trajanju, dovele do neosnovanog sticanja profita od strane pojedinca ili pojedinaca i/ili preduzeća, te onemogućavanjem Opštine kao imaoca prava raspolaganja, na korišćenje iste sa predviđenom namjenom.“- zaključuje se u dopisu koji je kabinet tivatskog gradonačelnika uputio policiji.

Najčitanije