16 C
Kotor

Slušaj online radio

Arsenal za Tivat: Pozivamo Arsenalce da KAO NEKAD, kao sindikalni borci čvrsto zbijemo  redove i zajedno nastavimo borbu za zaštitu naših interesa

Arsenal za Tivat

Sporazumom od jula 2007. godine zaključenim sa Vladom Crne Gore prilikom prestanka rada Arsenala jasno je definisano da se radi na valorizaciji i prodaji pogona Opatovo u cilju isplate pravedne naknade umjesto akcija tadašnjim radnicima, bivšim radnicima i penzionerima, kaže se u kaže se u saopštenju Budimira Cupare, predsjednika Grupe birača “Arsenal za Tivat “.

Bivša vlast predvođena DPS godinama je izbjegavala da ozbiljno riješi ovaj problem, kao i problem izgradnje stanova za 75 porodica radnika Arsenala na lokaciji Lukovića Barake. Da bi riješili ova dva pitanja 2016. godine krenuli smo u političku borbu, što je dalo prve rezultate kroz rad našeg predstavnika u lokalnom parlamentu.

U međuvremenu  je  došlo do smjene DPS vlasti 2020. u čemu je naša Grupa biraca AZT aktivno učestvovala kao jedan od utemeljivača Koalicije Narod pobjedjuje. Nezadovoljni odnosom nove vlasti prema rješavanju ovih, za nas ključnih pitanja, kao i zbog izrazitih neslaganja oko načina vodjenja gradske uprave odlučili smo da samostalno idemo na izbore.

Iz svega navedenog jasno je da se kroz rad u lokalnom parlamentu za valorizaciju Opatova i realizaciju izgradnje stambeno-poslovnog objekta “Lukovića barake” mogu izboriti samo  predstavnici AZT. Isključivo   jačim prisustvom u skupštinskim klupama možemo dobiti razumijevanje ostalih političkih subjekata u implementaciji našeg programa, a naročito ova dva cilja. Što se glas jače čuje eho je dalekosežniji.

U tom smislu  ćemo  kroz postizborni koalicioni  sporazum definisati rješavanje ovih pitanja. Postizborni koalicioni sporazum jedino  ne dolazi u obzir  sa DPS.

Poznato je da smo imali sastanak sa ministrom odbrane u kome smo dobili odriješene ruke da tražimo investitore za Opatovo i Lukovića barake uz prethodnu pripremu određenih uslova. Zbog toga je formiran Radni tim koga čine predstavnici Ministarstva odbrane Crne Gore, Opštine Tivat, NVO “Arsenal” Tivat ( pravni sljedbenik Sindikalne organizacije Ustanove MTRZ “Sava Kovačević” Tivat) i NVO za zaštitu interesa penzionera i bivših radnika Arsenala.

Budimir Cupara – Arsenal za Tivat

U skladu sa zaključcima sa sastanka Radnog tima za definisanje koncepta valorizacije lokaliteta Lepetane, Opatovo i Lukovića barake održanog u Tivtu uputili smo, u inicijalnoj fazi izrade, zahtjev Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da se izmijeni Prostorno urbanistički plan Tivta u dijelu koji se odnosi na površinu obuhvata Urbanističkog projekta Opatovo. Aktuelnim PUP – om Tivat   za područje mješovite namjene predviđeno je  2,86 ha ( svega 30,65 % ukupne površine od 93,322 ha sastavljene od dvije katastarske parcele 759/1 i 759/2 KO Donja Lastva koje su sastavni dio vojnog kompleksa Opatovo). Tražili smo da se obuhvat područja mješovite namjene proširi na cjelokupni kompleks Opatovo, bilo kao jedinstven UP ili više njih. Time bi se nakon izmjena i dopuna PUP-a mogla ponuditi kompletna parcela zainteresovanom investitoru za privođenje namjeni. To je parcela koja je predmet Sporazuma broj 01-4872 od 29.06.2007. godine koji su zaključili Vlada Republike Crne Gore, Opština Tivat, Udruženje penzionera i bivših radnika “Arsenal” Tivat i Sindikalna organizacija Ustanove MTRZ “Sava Kovačević” Tivat u cilju pravedne naknade umjesto akcija zaposlenim, bivšim zaposlenim i penzionerima Arsenala.

Arsenal za Tivat baner

Ohrabruje nas na tom putu i saznanje da je gotovo izvjesno da će novim Prostornim planom posebne namjene obalnog područja biti predviđeno izmještanje obilazne saobraćajnice oko Tivta preko Luštice, umjesto sadašnjeg rješenja preko  Opatova i Veriga.  Ovakav stav je u više navrata saopšten od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Zato pozivamo Arsenalce da KAO NEKAD, kao sindikalni borci čvrsto zbijemo  redove i zajedno nastavimo borbu za zaštitu naših interesa. Posvećeno, razumno, solidarno, poručio je predsjednik Grupe birača “Arsenal za Tivat” Budimir Cupara.

Najčitanije