35.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Marković upozorava da može doći i do havarijskih ispusta neprerađenih otpadnih voda

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor – foto Boka News

Na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda opština Tivat i Kotor na Klačini u Krtolima (PPOV), počela je procedura sanacij bazena za aerobno biološko prečišćavanje otpadnih voda.

PPOV ima ukupno tri bazena koja rade po principu sekvencijalnih šaržnih reaktora (SBR) u kojima se odvijaju svi procesi biološke prerade kanalizacionih vodsa prije njihovog ispuštanja u more u zalivu Trašte.

„Sanacija SBR bazena uključuje kompletno čišćenje bazena, servis dekantera za izbacivanje prerađene otpadne vode, kao i zamjenu i remont difuzora i njihovih membrana, koji se koriste za snabdijevanje bazena kiseonikom preko kompresora. Cilj ove sanacije jeste da sva tri SBR bazena budu na nivou iz 2016. godine kada je postrojenje pušteno u rad, odnosno da bi se izbjegli problemi sa biologijom koji su zatekli  PPOV tokom jula 2021. godine jer kompresori nisu mogli da obezbijede dovoljnu količinu rastvorenog kiseonika za preradu otpadnih voda.“- kazao je juče tim povodom izvršni direktor PPOV-a Miljan Marković.

On je precizirao da će zbog ovih neophodnih radova, PPOV će u narednom periodu raditi sa dva SBR bazena jer će uvijek jedan od  tri bazena, biti van pogona zbog procedure sanacije.

Marković je kazao da je, imajući u vidu nestabilnu političku situaciju u Tivtu koja je rezultirala blokadom rada lokalnog parlementa i nedonošenjem odluke o budžetu Opštine za 2022., on kao rukovodilac PPOV-a gotovo svu neophodnu zamjensku opremu za neizbježne radove na postrojenju, avansno poručio krajem prošle godine i time stvario uslove da se ipak nesmetano završti ova važna sanacija bazuna za prečišćavanje otpadnih voda.

„Procjena je da bi svi neophodni rezervni dijelovi trebali stići u drugoj polovini februara, a sanacija svih bazena će trajati od tri do četiri mjeseca. Osoblje PPOV je već počelo sa pražnjenjem jednog bazena radi početka njegove sanacije.“- istakao je Marković.

Inače, po projektu, PPOV za Tivat i Kotor kojeg je sagradila njemačka kompanija WTE, može da primi do 15.000 m3 otpadne vode na dnevnom nivou za optimalno odvijanje procesa, odnosno oko 5.000 m3 po jednom SBR bazenu.

„Zbog predstojeće sanacije i režima rada sa dva SBR bazena, PPOV će morati u narednom periodu da otvara havarijski ispust za sve dnevne količine voda od preko 10.000 m3 koje dođu na postrojenje. Ovakve situacije su moguće jedino u slučaju obilnih padavina, jer u suvim vremenskim prilikama i van ljetnje turističke sezone, priliv nikada ne prelazi tu cifru. Stim u vezi vrijeme početka sanacije SBR bazena je tempirano u periodu kada se očekuje smanjen obim padavina.“-objasnio je Marković.

On je ukazao da, „s obzirom da tokom obilnih padavina, sva ulazna voda na PPOV biva razblažena do te mjere da su svi parametri za bezbjedno ispuštanje vode u recipijent na granici ili čak ispod granice koja je propisana članom 18 u Zakonu o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, PPOV u takvim situacijama  ipak neće prouzrokovati nikakav ekološki incident“ ukoliko višak priliva otpadnih voda bude moralo ispuštati preko havarijskih ispusta.

Izvor:S.L.

Najčitanije