28 C
Kotor

Slušaj online radio

Ministarstvo poljoprivrede formiralo tim – Uvjereni da će do početka sezone skloniti “lutajuću” stoku sa ulica

Lutajuća stoka 

Nije prihvaćen predlog koji je Željko Komnenović uputio Vladi u januaru da se odobri sanitarni odstrijel tih životinjaGrađani i turisti mogu da odahnu, problem tzv. lutajuće stoke biće riješen do početka turističke sezone – poručuje državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsto Rađenović.

On kaže da će se za to pobrinuti tim koji je formirao ministar Vladimir Joković ove sedmice.

Tri faze

– Na sastanku sa ministrom, na kojem su prisustvovali predsjednici opština Tivat i Bar, Željko Komnenović i Dušan Raičević, predstavnici Opštine Budva, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), formiran je tim koji će koordinirati planiranim aktivnostima.

Jednoglasno je zauzet stav da se stoka ukloni sa javnih prostora, odnosno prostora gdje joj nije mjesto. Planirane mjere podrazumijevaju tri koraka – prvi je da se stoka uhvati i sakupi na jednom mjestu (svaka opština će na svojoj teritoriji odrediti lokaciju za tu namjenu), drugi da veterinar pregleda stoku kako bi utvrdio u kakvom je zdravstvenom stanju i treći korak je transport u karantin u Spužu, u okviru UIKS-a – kazao je Rađenović.

Problem stoke koja se kreće bez nadzora postoji godinama, najviše je zastupljen u opštinama na Crnogorskom primorju, ali je ima i na Cetinju, u manjoj mjeri Bijelom Polju i Beranama. Kreće se Jadranskom magistralom, upada u maslinjake, voćnjake, vrtove, a osim što ugrožava bezbjednost saobraćaja (događale su se nesreće) pravi štetu na privatnoj i državnoj imovini i stvara ružnu sliku.

– Procijenjeno je da u Crnoj Gori ima oko 150 takvih grla. Riječ je većinom o “ničijoj“ stoci, dakle bez naušnice. Postoji sumnja da su neka grla obilježena lažnom naušnicom što će komisija provjeriti – kaže Rađenović.

On naglašava kako je apsulutno siguran da će akcija čija će realizacija početi tokom ovog mjeseca uspjeti, te da će stoka biti sklonjena. Preduzeće sve mjere da ne bude ometanja.

– Bilo je ometanja akcija sakupljanja koje su ranije sprovođene. Nećemo dozvoliti da se to dešava, tokom akcija biće obezbijeđena asistencija policije – kazao je Rađenović.

Ombdusman

Slučajem lutajuće stoke bavio se Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore na zahtjev mještana budvanskih naselja Brajići, Bečići, Sveti Stefan, Reževići, Petrovac i Buljarica. Ombudsman je u septembru 2022. godine, naložio Opštini Budva, Komunalnoj policiji i Komunalnoj inspekciji, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da ,,uz saradnju, u skladu sa zakonskim obavezama, bez odlaganja, preduzmu sve dodatne mjere i radnje u cilju rješavanja problema“.

Ombudsman je konstatovao da je došlo do kršenja člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

– Potreba za kontrolom kretanja lutajućih životinja motivisana je zabrinutošću o javnoj bezbjednosti i javnom zdravlju. Sve veći broj lutajućih goveda predstavlja značajan problem za javno zdravlje i dobrobit ljudi i životinja. Opasnost koja prijeti građanima, stvarna je i ozbiljna, kojom sve institucije moraju sa dužnom pažnjom da se bave. Ovaj rizik krši njihova prava i slobode, u rasponu od sigurnosti, tjelesnog integriteta do zdravlja. Ignorisanje potrebe zajedničkog pristupa u rješavanju ovog problema i nerazumijevanje i nesagledavanje svih okolnosti konkretnog slučaja, kao i odsustvo zajedničkog djelovanja, što predstavlja njihovu zakonsku obavezu, može imati za posljedicu vođenje postupaka i utvrđivanje odgovornosti države, ne samo na nacionalnom nivou, već i pred Evropskim sudom za ljudska prava. U tom pravcu je Sud već utvrdivao povrede pozitivne obaveze države da garantuje i zaštiti pravo podnosilaca predstavki na poštovanje njihovog tjelesnog i psihičkog integriteta zbog neadekvatnog rješavanja permanentnog problema lutajućih životinja kao što je to urađeno u slučaju Georgel and Georgeta Stoicescu protiv Rumunije – navedeno je u rješenju ombudsmana.

Hitno rješavanje tog problema je 2022. godine tražilo nekoliko turističkih preduzeća – zahtjev je upućen tadašnjem Koordinacionom tijelu za pripremu turističke sezone.

O trošku opština u karantinu boravi 50 goveda

Prve akcije uklanjanja životinja sa javnih površina sprovedene su u Budvi i Tivtu 2021.godine. Uhvaćeno je oko 50 grla koja su zatečena bez nadzora na javnim površinama i transportovana u karantin u Spužu, gdje se i danas nalaze. Troškove zbrinjavanja pokrivaju opštine, Budvu je, na primjer, boravak “ničije“ stoke koštao 50.000 eura, a Tivat 15.000 eura.

Do sada se, kaže Krsto Rađenović, niko nije prijavio da preuzme stoku.

– Tražimo najbolje rješenje za postupanje sa životinjama koje su i dalje u karantinu. Najvjerovatnije će predsjednici opština donijeti odluku da se goveda poklone UIKS-u ili kao što je ranije predlagano domaćinstvima koja su slabijeg imovnog stanja – kazao je Rađenović.

/D. Šaković/

Izvor:Pobjeda

Najčitanije