5 C
Kotor

Slušaj online radio

Mladima predstavljena mogućnosti za profesionalni razvoj u različitim oblastima zaštite kulturnog nasljeđa

Mladi za kulturnu baštinu

Projekat “Mladi za kulturnu baštinu – karijerno mentorstvo mladih” uspješno je realizovala NVO Centar za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore.

Ovaj inkluzivan i participativan projekat je kroz seriju predavanja predstavio mladim ljudima mogućnosti za profesionalni razvoj u različitim oblastima zaštite kulturnog nasljeđa. Program je insipirisan ,,Nacionalnom strategijom za mlade 2017-2021” a u praksi se pokazao kao sjajna prilika za mlade koji žele da saznaju više o potencijalu kulturnog nasljeđa i profesionalnim mogućnostima u različtim djelatnostima ove oblasti.

Projekt je podržala Opština Budva na Javnom konkursu za raspodjelu nevladinim organizacijama za 2022. godinu, a sproveden je u saradnji sa NVU Društvo za kulturni razvoj Bauo, NVO Spiritus Movens i Omladinskim klubom Budva.

U periodu od 2. do 11. marta, u prostorijama Omladinskog kluba Budve, održano je pet tematskih predavanja na kojima su mladi mogli da saznaju na koje načine domaći stručnjaci djeluju u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa. Svako predavanje je održano u trajanju od tri sata i uz otvorenu diskusiju kako bi učesnici bili slobodni da postavljaju pitanja i iskažu svoja mišljenja na temu zaštite kulturnog nasljeđa.

Prvi modul predavanja, održan je 2.marta pod nazivom: Upoznaj kulturnu baštinu. Na ovom modulu predavanja su održali: Srđan Marlović, arhitekta konzervator, Milica Nikolić, Mr istorije kulture i istorijske antropologije i Dr Tatjana Koprivica, istoričar umjetnosti. Kroz prvi modul mladi učesnici su imali prilike da se upoznaju sa poljem kulturnog nasleđa i saznaju više o nadležnim, nacionalnim i internacionalnim, institucijama koje se bave zaštitom i promocijom kulturnog nasljeđa. Mladi su takođe saznali kako i na koji način možemo učestvovati u zaštiti i očuvanju kulturnog nasljeđa, kako bi omogućili njen prenos budućim generacijama.

4.marta, održan je drugi modul predavanja, pod nazivom: Kulturna baština i savremena tehnologija, na kojem su govorili: Gordana Ljubanović, spec. BI, bibliotekar savjetnik, Darko Kovačević, Mr arheolog pomorstva. Gordana Ljubanović upoznala je učensike sa značajem digitalizacije kulturnog nasljeđa na primjeru digitalizovane kolekcije biblioteke grada Budve, dok je Darko Kovačević mladima otkrio značajne informacije o podvodnoj arheologiji i savremenim tehnologijama koje se koriste u svrhe prezentacije podvodnog kulturnog nasljeđa. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa savremenim tehnologijama koje omogućavaju digitalizaciju kulturnog nasljeđa ali i da diskutuju o potencijalnom razvoju ove značajne oblasti.

Mladi za kulturnu baštinu

7.marta održan je treći modul, kao nastavak drugog modula predavanja o kulturnoj baštini savremenim tehnologijama na kojem je Bojan Boljević, dipl. ing. građevine govorio o 3D skeniranju nepokretnih kulturnih spomenika u svrhe zaštite, konzervacije i promocije kulturnog nasljeđa. Takođe je održana i Radionica o kulturnoj baštini koju je vodila Angelina Ražnatović, diplomirana istoričarka umjetnosti. Radionica je bila interaktivnog karaktera te su mladi mogli da učestvuju sa svojim primjerima i idejama o tome kako možemo identifikovati, klasifikovati, prezentovati i čuvati kulturno nasljeđe.

10.marta održan je četvrti modul predavanja pod nazivom ,,Kulturna baština i kreativnost“. Tema ovog modula bila je valorizacija kulturne baštine uz pomoć savremenih kreativnih tehnologija. Predavanje su održali profesorka Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju Ana Matić, master grafičkog dizajna, Nikola Bada Radonjić, grafički i interaktivni dizajner i Aleksandra Džaković, arhitekta konzervator. Profesorka Ana Matić održala je predavanje kroz prezentaciju o dizajnu kao mogućoj potpori valorizacije kulturnog nasljeđa Crne gore i uputila učesnike kako različiti akademski smjerovi na FLU Cetinje mogu pristupati valorizaciji i prezentaciji kulturne baštine. Nikola Radonjić Bada govorio je o značaju grafičkog dizajna i brendinga u prezentaciji kulturnog nasljeđa kroz različite primere već uspešno implementiranih projekata. Zaključno predavanje održala je Aleksandra Džaković, arhitekta konzervator, zaposlena na poziciji u Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. Aleksandra je učesnicima predstavila svoj lični brend ,,AKKA“ prvi crnogorski brend samoodržive mode. Kroz ovu prezentaciju mladima je istakla značaj samoodrživosti u zaštiti i promociji kulturnog nasljeđa.

11.marta održan je poslednji modul projekta, pod nazivom ,,Zaštita kulturnog nasljeđa na djelu”. Predavanja su vodili Dušan Medin, diplomirani arheolog i master menadžer u kulturi i predstavnici domaće firme Restart Ing d.o.o. iz Budve, Gordana Ražnatović, arhitekta konzervator i Veselin Ražnatović konzervator restaurator. Dušan Medin je učesnicima održao zaključno predavanje o značaju kulturnog nasljeđa. Takođe je predstavio svoje NVU Bauo i upoznao učesnike sa značajem nevladinih sektora koji donose veliki doprinos očuvanju kulturnog nasljeđa. Drugi deo predavanja vodili su Gordana i Veselin Ražnatović. Tema predavanja bila je operativna strana zaštite kulturnog nasljeđa odnosno sam čin konzervacije i restauracije kulturnih dobara na primjerima već uspešno obavljenih konzervatorskih projekata na teritoriji Crne Gore. O procesu izrade konzervatorskog projekta govorila je Gordana Ražnatović, predstavljajući učesnicima glavne korake u konzervaciji i restauraciji nepokretnih kulturnih dobara nadovezujući se na prethodna teorijska predavanja. Veselin Ražnatović govorio je o istorijskom razvoju konzervacije i restauracije i značaju inovativnosti u ovoj djelatnosti.

Mladi za kulturnu baštinu

Nakon zaključnog predavanja prisutnim učesnicima podjeljene su zahvalnice za učešće u projektu “Mladi za baštinu – karijerno mentorstvo mladih”, kao i informator sa opsiom projekta, kontaktima predavača i korisnim linkovima za dalji razvoj i edukaciju u oblasti kulturnog nasljeđa. Takođe su prisutnim učesnicima podeljeni listovi za evaluaciju projekta kako bi iskazali svoje zadovoljstvo cjelokupnom organizacijom i implementacijom projekta. Evaluacija je kreirana i u online formi kako bi i učesnici koji nisu bili prisutni 11. marta mogli da opišu svoje iskustvo održanom serijom predavanja i radionica.

Iz NVO Centar za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore, još jednom želimo da iskažemo zahvalnost partnerskim organizacijama NVO Spiritus Movens, NVU Društvu za kulturni razvoj Bauo i Omladinskom klubu Budve na ustupanju prostorija za održavanje projekta, kao i Opštini Budva koja je prepoznala značaj projekta i finansirala njegovu implementaciju. Želimo da se zahvalimo i učesnicima koji su prisustvovali seriji predavanja i omogućili uspješnu implementaciju ovog jeidnstvenog participativnog projekta.

Najčitanije