16.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Morsko dobro – projektovani prihodi 23 miliona eura, povećanje cijene zakupa kupališta

Morsko dobro – Plava zastavica 2023.

Predlogom budžeta za 2024.godinu projektovani prihodi od 23 miliona eura: Prioritet značajne investicije u zoni morskog dobra.

“U prethodnom periodu, prihodi Javnog preduzeća su bili limitirani cjenovnikom koji je na snazi od 2019. godine, kada su sa korisnicima zaključeni petogodišnji ugovori o zakupu morskog dobra. Upravo zbog toga je, u prethodne tri godine, jedina mogućnost za uvećanje prihoda bio intezivan rad na terenu, tokom kojeg je konstatovano korišćenje lokacija za koje nisu bili zaključeni ugovori, kazao je direktor Javnog preduzeća, Mladen Mikijelj.

Uvođenjem korisnika u legalne tokove kroz zaključivanje ugovora o korišćenju morskog dobra, uvećani su prihodi Javnog preduzeća.

U periodu koji dolazi, biće sprovedeni novi tenderski postupci za zakup kupališta i drugih lokacija obalne infrastrukture, i to u skladu sa novim cjenovnikom za koji se očekuje da će biti usvojen početkom godine. S tim u vezi, predlogom budžeta za 2024. godinu, projektovani su prihodi Javnog preduzeća u visini od 23 miliona eura, od čega se iznos od oko 15 miliona eura očekuje po osnovu ustupanja na korišćenje morskog dobra, dok je od trajektne linije projektovan prihod u iznosu od 7,8 miliona eura.

Što se tiče rashoda, plan Javnog predzeća je da se u narednoj godini većina ostvarenog prihoda utroši na projekte izgradnje novih šetališta duž crnogorskog primorja i unapređenje obalne infrastrukture”, izjavio je direktor Javnog preduzeća, Mladen Mikijelj za Vijesti.

Povećanje cijena zakupa kupališta u 2024. godini

Očekuje se povećanje cijena zakupa kupališta u 2024. godini kako bi se postigla pravična tržišna utakmica, omogućivši novim zakupcima priliku. Cilj je maksimizirati prihode države od ustupanja morskog dobra.

Mladen Mikijelj

“Kao što sam naveo, očekuje se da će početkom 2024. godine, na snazi biti novi “Cjenovnik početnih naknada za korišćenje u zoni morskog dobra” koji će determinisati prihode preduzeća u narednom petogodišnjem periodu. Imajući u vidu globalna ekonomska kretanja i inflacije u periodu od 2019. godine do danas, očekujemo da će novi cjenovnik donijeti izvjesno povećanje cijena zakupa kupališta.

Crnogorska obala je najvrijedniji resurs kojim raspolaže naša država. U zoni morskog dobra generiše se najveća ekonomska aktivnost, dok je benefit države od ustupanja kako kupališta, tako i privremenih objekata bio nedopustivo mali. Razlog zbog koga je država ubirala nedopustivo male prihode od ove djelatnosti, leži u činjenici da su se odluke donosile u korist privilegovanih pojedinaca, a ne države.

Sama činjenica da se od kompletnog ustupanja morskog dobra u rekordnoj 2023. godini ostvarilo samo 8 miliona eura, što je na nivou prihoda trajektne linije Kamenari-Lepetani, pokazuje da se prilikom određivanja početnih cijena kupališta u prethodnom periodu nije vodilo računa o interesu države. Takođe, prednost koja se davala dosadašnjim zakupcima u odnosu na eventualne nove učesnike na tenderu, je bila prevelika.

Ulcinj – Velika plaža

Kako bi stekli bolju sliku o čemu govorim, pokušaću da objasnim na sledećem primjeru. Ukoliko bi trenutna pravila važila i za naredni petogodišnji tender, bili bismo u situaciji da dosadašnji zakupac koji ponudi na primjer 100.000,00 €, može izgubiti pravo na korišćenje kupališta tek ako novi zakupac ponudi iznos ne manji od 176.000,00 €. Da li je stanje na našim kupalištima zaista takvo, da bi dosadašnji zakupci trebalo da imaju ovoliku prednost?

Ili se radi o tome, da se prethodnim odlukama koje je donosila Vlada Crne Gore i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, jasno vidjela intencija da se napravi razlika između ljudi koji su bili bliski bivšem režimu i ostalih građana Crne Gore”, izjavio je direktor Javnog preduzeća, Mladen Mikijelj za Vijesti.

Najčitanije