30.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Na desetine jahti usidreno gdje hoće, a država strogoću trenira na domaćoj firmi

Briv foto Boka News

Državni i lokalni organi nastavljuju da igraju „ping –pong“ sa zahtjevom kompanije Briv Construction iz Kotora da im se omogući da u dijelu Tivatskog zaliva zapadno od ostrva Sveti Marko, može usidriti nekoliko svojih hidrograđevinskih plovila u vrijeme dok se ti brodovi ne koriste u svojoj redovnoj namjeni- izgradnje obalne infratsrukture i drugih objekata na moru i obali.

Dok Inspekcija sigurnosti plovidbe iz Kotora povremeno novčano kažnjava Briv Construction jer se neka od njegovih plovila poput remorkera „Krsto“  navodno sidre protivno odredbama Zakona o sigurnosti plovidbe koje ne dozvoljavaju ukotljavanje brodova na zabranjenim mjestima, odnosno van djelova akvatorijuma koji su zvanično proglašeni za sidrišta, istovremeno ta inspekecija žmuri na identično postupanje nekoliko desetina stranih i domaćih nautičara koji svoje jahte takođe sidre na svim mogućim i nemogućim mjestima širom Tivatskog zaliva. Nadležnim državnim inspekcijama ne pada na pamet da pregledaju te brodove i vide kako oni postupaju sa otpadnim vodama i čvrstim otpadom koji putnici i posada na usidrenim jahtama svakodnevno generišu, ali je zato Ekološka inspekcija još proljetos od Briv Constructiona zatražila da ta kompanija obavezno mora sprovesti sprovesti proceduru odlučivanja o potrebi izrade procjene uticaja na životnu sredinu zato što je nekoliko njenih plovila mjesecima usidreno  u uvali Solila u blizini tivatskog naselja Brdišta, u akvatorijumu koji je van uobičajenog plovnog puta.

Briv foto Boka News

To je, imajući u vidu činjenicu da je ovo tema koja se prvenstveno tiče Zakona o sigurnosti plovidbe jer sidrenje brodova nije nikakva izgradnja privremenog ili stalnog objekta na moru, potpuni nonsens. Ipak, ekološka inspektorka Slaven Vuković nije uvažila stav kotorske kompanije da usidreni brod na moru nije i ne može biti građevinski objekat ili aktivnost za koje treba raditi elaborat o projeni uticaja na životnu sredinu. Inspektorka je u zapisniku čak mobilne pilone za fiksiranje hidrograđevinksih plovila za dno mora prilikom izvođenja radova, a kojima su opremljeni neki od pontona Briv Constructiona, ovom prilikom zamijenila za navodne šipove koji su po njoj, pobodeni u morsko dno radi vezivanja brodova.

Briv je na riješenje inspektorke uložio žalbu, ali ju je drugostepeni organ – Ministarsvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma odbacilo kao neosnovanu tvrdeći da Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, podrazumijeva i „insfrastrukturni projekat – sidrenje brodova“.

„Naime, na Listi II Uredbe pod tačkom 12 (h) naveden je projekat – drugi tipovi luka, uključujući luke za ribarske brodove, jahte uključujući mola za trajekte, kao i infrastrukturne pristanišne objekte.“- navodi se u odluci Ministarstva da odbije žalbu kotorske kompanije koja inače, ima najveću flotu specijalizovanih hidrograđeviunksih plovila u državi. Ministarstvo je Briv uputilo da se za odluku o izradi elaborata procjene uticaja na životnu sredinu sidrenja svojih brodova u Tivatskom zalivu, obrati „organu lokalne uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine“.

Briv je na ovakvo riješenje Ministarstva, podnio tužbu Upravnom sudu ukazujući da je sidrište, po Zakonu u pomorskoj sigurnosti, za te namjene uređeni i određeni dio mora, a ne obale koja je neophodna da bi se pravila bilo kakva luka na kojoj,  kao objektu za koji je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, u svojim postupanjima prema povom problemu, neosnovano insistiraju Ekološka inspkecija i Ministarstvo.

Briv je potom krajem juna zatražio i zvanično izjašnjene Agencije za zaštitu prirode i životne sredine (EPA) o ovom problemu i  od tog državnog organa 15.juna dobio mišljenje da su to što traži sidrište za svoje brodove , „aktivnosti u morskoj sredini koje mogu imati uticaja na morski ekosistem“ i da  je stioga kotorska firma dužna da „sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine“.

Brojne usidrene jahte kod ostrva Sveti Marko

EPA inače, ovakva mišljenja do sada nije davala na veoma izraženu praksu dugotrajnog sidrenja na desetine većih i manjih jahti širom Tivatskog zaliva, pa čak i na mjestima gdje je na dnu evidentirano prisustvo zaštićene morske trave-posidonije.

Postupajući po mišljenju EPA, Briv se prije dvadesertak dana obratio Sekretarijatu za uređenje priostora sa zahtjevom za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za privremeno sidrište svojih plovnih objekata. Međutim, opštinski Sekretarijat Tivta se oglasio nenadležnim za ovaj zahtjev i uputio ga, kako su u riješenju naveli „na dalji rad i postupanje nadležnom organu – Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice“.

Najčitanije