23.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Nagrada Univerziteta Crne Gore za naučnu savjetnicu dr Slavicu Petović koja se 20 godina bavi izučavanjem živog svijeta mora

Dr Salavica Petović

Naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, dr Slavica Petović, primila je prestižnu godišnju Nagradu Univerziteta Crne Gore za izuzetan doprinos naučnoistraživačkom radu i međunarodnom ugledu Univerziteta. Nagradu joj je uručio rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG.

Dr Petović se već 20 godina posvećeno bavi izučavanjem živog svijeta morskog dna. Njena tema istraživanja je izuzetno kompleksna i zahtijeva stručnost i osposobljenost za obavljanje podmorskih istraživanja, koja su uspješno realizovana zahvaljujući timskom radu.

Tokom svoje karijere, dr Petović je aktivno učestvovala u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, što je rezultiralo značajnim odlukama poput stavljanja dijela morskog ekosistema pod zaštitu, kako u formi Marine Protected Area (MPA) , tako i u okviru Natura 2000 područja.

Njen angažman u praćenju uticaja klimatskih promjena na morski ekosistem, kao i istraživanje pojave novih vrsta, rezultirao je brojnim relevantnim dokumentima i publikacijama naučnih radova iz ove oblasti. Prošle godine, bila je koautor na četiri rada objavljena u časopisima sa SCI liste, dok broj publikovanih radova i saopštenja na nacionalnim i međunarodnim konferencijama prelazi 120.

U Institutu za biologiju mora, dr Petović je aktivno učestvovala kao koordinator ili član radnog tima u više od 40 međunarodnih i nacionalnih projekata iz oblasti istraživanja morskog ekosistema. Takođe, angažovana je kao mentor studentima doktorskih studija.

Dr. Petović je takođe član radne grupe za non-indigenous species u okviru   SPA/RAC (Specially Protected Areas Regional Activity Centre)</span,  kao i radne grupe za ranjive morske ekosisteme i održiva riblja staništa u okviru GFCM (Generalna Komisija za ribarstvo Mediterana).

Njen neumorni rad i stručnost u oblasti morske biologije donose ne samo značajne naučne doprinose, već i doprinose očuvanju i zaštiti morskog ekosistema Crne Gore i šireg regiona.

Izvor:UCG

Najčitanije