17.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Novosel i Kusovac gradu napravili štetu od više stotina hiljada eura?

PPOV postrojenje na Klačini u Krtolima kod Tivta

Opština Tivat konačno će jednom od mještana Krtola platiti zemlju koju mu je DPS -SDP vlast uzurpirala prije skoro osam godina


Opština Tivat odustala je od revizije  koja je po zakonu, morala biti izjavlljena na presudu Višeg suda u Podgorici od 14.septembra prošle godine, a koji je tada usvojio tužbu jednog od mještana Krtola čije  je zamljište lokalna prava Tivta uzurprirala 2015. godine radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpandih voda na Klačini.

Po toj presudi, Opština je obavezana da mještaninu K.S. za praktično mu izuzete ukupno četiri velike parcele na Klačini, isplati ukupno 629.249 eura sa zateznom kamatom koja se obračunava od dana presuđenja. Prvostepenu takvu presudu donio je Osnovni sud u Kotoru još 4.januara 2020. godine.

Ovakva visina naknade utbvrđena je  shodno usaglašenim nalazima vještaka građevinske struke koji su uzurpiranu pribvatnu zemlju na Klačini procijenili na vrijednost od 124,46 eura po metru kvadratnom. Ovakva provostepena presuda potvrđena je presudom Višeg suda u Podgorici od 14.septembra prošle godine kada je ona postala pravosnažna i izvršna, što je K.S. davalo pravo da svoje potraživanje odmah naplati u postupku prinudne naplate. To bidas se desilo  dodatno uvećalo probleme i troškove koji u ovom slučaju snosi Opština Tivat. Radi prestanka daljeg neosnovanog povećavanja troškova koje bi platili poreski obveznici, administracija gradonačelnika Željka Komnenovića (Narod Pobjeđjuje) je pripremila preldog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije sa mišljenjem nadležnog sekretarijata i RIA analizom, a koji je jesenas upućen na razmatranje tadašnjem Odboru povjerenika Opštine Tivat. Ipak, Odbor koji je u to vrijeme u njegovim funkcijama mijenjao raspušteni bivši saziv SO Tivat, upošte ovaj predlog nije stavio na dnevni red svojih sjednica, pa je Opština postupajući po zakonu,  morala pokrenuti reviziju presude Višeg suda, iako nema nikakvog izgleda da je dobije jer je riječ o nesporno, privatnom zemljištu K.S. koje mu je prije skoro osam godina, faktički uzurpirano odlukama tadašnje tivatske DPS-SDP lokalne vlasti predvođene gradonačenikom Ivanom Novoselom (DPS).

Povjerenici su inače, već jednom prije toga, početkom juna, odložili raspravu o tada od Komnenovićeve administracije kandidovanom predlogu da se odustane od ulaganja žalbe na prvostepenu presudu u slučaju K.S. i njemu sporazumno isplati naknada jer je spor bilo nemoguće dobiti, pa bi se time izbjeglo dalje nepotrebno gomilanje troškova. Članovi Odbora povjerenika naime, tada nisu željeli da „presjeku“ po ovom pitanju, pa je spor nastaljen pred Viđim sudom i u međuvremneu okončan drugostepenom presudom u korist građanina, a troškovi koje će snositi potreski obveznici Tivta su nastavili da rastu.

Inače, bivši gradonačelnik Ivan Novosel (DPS) je u ime lokalne uprave Tivta  2015. potpisao aranžmane dsa Vladom Crne Gore koja je Ošptini premijela zemljište na Klačini, a koje je u postupku izlaganja tzv.novog katastra sredinom devedesetih, bilo neosnovano uknjiženo kao vlansištvo Crne Gore iako je bila riječ o privatnom zemljištu koje njegovi pravi vlansici tada nisu obiježili prilikom avio-snimanja terena. Cehovi koje je tada svojim neodgovornim pristupom rješavanju problema izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za opštine Tivat i Kotor na lokalitetu Klačina u Krtolima, lokalnoj upravi Tivta pričinilo njeno bivše DPS-SDP rukovodstvo grada, međutim, kasnije su ispostavljeni i došli na naplatu novoj administraciji aktuelnog gradonačelnika Željka Komnenovića koja je u nejvečoj mjeri zbog toga, početkom 2021. morala čak da uzme kratkoročni kredit u CKB-u od tri miliona eura kako bi podmirila potraživanja mještana Krtola koji su u međuvremenu, pred sudovima dokazali da su im Vlada i Novosel svojevremeno uzuriprali njihovu zemlju da bi na njoj pravili PPOV.

Iako ga je zbog katastrofalno lošeg posla koji je po injtetese Tivta napravio sa PPOV na Klačini, prozivala čak i njegova stranačka koleginica Snežana Matijević koja ga je 2016. nasliijedila na mjestu predsjednice Opštine, Novosel je to tada negirao i lakonski poručivao da troškovi koje je njegov aranžman prouzrokovao gradu, “nijesu skandalozni“ i  da ne mogu „iscrpiti budžet”.

„Opština je do sada isplatila 123.000 eura. To jeste problem, ali nije skandalozno i to ne može iscrpiti finansije Opštine Tivat. U pitanju je velika stavka, ali naravno nije nešto što se ne može izservisirati iz budžeta  i ukoliko se to riješi na kvalitetan način, to ne bi trebalo da je kamen o vratu Opštine Tivat.“- istakao je 2016- Novosel, da bi Opština samo par godina kasnije suočena sa velikim brojem izgubljenih sporova koje su protiv nje pokrenuli građani-pravi vlasnici uzurpiranog zemljiššta, morala da se kreditno zaduži u višemilionskom  iznosu da bi ih isplatila.

KUSOVAC NERAZUMNO BILDOVAO TRŠKOVE KOJI SU PALI NA TERET GRAĐANA

Povećanju finansijske štete za grad Tivat, u aferi Klačina doprinio je i drugi bivši DPS gradonačelnik Siniša Kusovac koji je prije četitri godine prvo predložio, pa onda naprasno sa dnevnog reda lokalnog parlementa povukao odluku o vansudskom poravnanju sa  tužiocima -građanima koji su tada bili pristali da im Opština uzurpiranu djedovinu plati po cijeni od 88 eura za kvadrat.

Kusovac nikada nije smisleno objasnio ovaj svoj postupak, koji je rezultirao time da se sporovi nastave, a sudovi donesu presude u korist građana po značajno većoj cijeni zemlje od one na koju su mještani bili već pristali. Među takvim sporovima je bio i ovaj sa K.S. kome je Opština po prvobitnom poravnanju trebala da plati 444.913 eura. To međutim,  Kusovac nije dozvolio da se uradi, pa je aktuelnoj lokalnoj upravi Tivta on ostavio obavezu koja je, u međuvremenu po procjeni vještaka da kvadrat na Klačini vrijedi 124,64 eura, narasla na skoro 630.000 eura.

Odbornik Krtoljske liste i donedavni sekretar za finansije Opštine Tivat Jovan Brinić procijenio je da je Opština Tivat, neobjašnjivim odustajanjem Kusovca od već pripremljenih sprorazuma o vansudskim poravnanjima i nastavkoom suđenja sa Krtoljanima bespotrebno pretrpjela dodatnu ištetu u iznosu od čak oko 700 hiljada eura.

Izvor:S.L.

Najčitanije