7.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Obustavljeni radovi na Mamuli

Mamula-foto FB

Uprava za inspekcijske poslove naložila je kompaniji OHM Mamula Montenegro da obustavi radove na ostrvu Lastavica, u okviru kompleksa tvrđave Mamula, do dobijanja saglasnosti na konzervatorski projekat, saopšteno je Pobjedi  iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U Upravi napominju da ih je kancelarija generalne sekretarke Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO obavijestila da je povodom predmetnih radova uputila zahtjev Upravi za inspekcijske poslove za postupanje inspektora za kulturna dobra.

“U izvještaju inspektora, koji nam je proslijeđen, navodi se da je naložio OHM Mamula Montenegro DSD da obustavi radove do dobijanja saglasnosti na konzervatorski projekat. Što se tiče konzervatorskog projekta, u ovoj upravi je u toku postupak davanja saglasnosti. Uprava je ranije, u decembru 2017. godine, dala mišljenje na idejno rješene revitalizacije utvrđenja Mamula, sa sugestijama, odnosno smjernicama, koje treba ispoštovati prilikom izrade konzervatorskog projekta”, saopšteno je iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Novi obimni zemljani radovi unutar tvrđave Mamula na ostrvu Lastavica, podsjetimo, izazvali su krajem prošle nedjelje talas negodovanja mještana Herceg Novog. Prva se tim povodom oglasila inicijativa Bokobran i povodom novih radova uputila otvoreno pismo, kojim su skrenuli pažnju na rušenje dijela zidova i iskopavanja u unutrašnjosti tvrđave u dubini većoj i od deset metara. To se, kako ističu, kosi sa adekvatnom revitalizacijom spomenika kulture prve kategorije.

Iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Pobjedi su juče odgovorili da se u izvještaju inspektora za kulturna dobra navodi da je arhitekta-konzervator Katarina Nikolić objasnila da je izvršena demontaža dijela obuhvatnog zida centralnog platoa i da je prethodno svaki pojedinačni kameni blok obilježen i deponovan u neposrednoj blizini.

“Što se tiče postupanja Uprave, podsjećamo da je prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, vlasnik, odnosno držalac kulturnog dobra dužan da odredi pravno lice koje će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova na kulturnom dobru, a izvođač radova treba da odredi lice koje će rukovoditi izvođenjem radova. Ova lica moraju da imaju konzervatorsku licencu. Dakle, shodno zakonu, tražićemo da nam redovno budu dostavljani izvještaji stručnog nadzora”, poručeno je iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Povodom spornih radova na ostrvu Lastavica, iz OHM Mamula su prošle nedjelje, podsjetimo, saopštili da su “svi radovi na rekonstrukciji i adaptaciji utvrđenja Mamula u skladu sa urbanističko-tehničkim i konzervatorskim uslovima i pod nadzorom su relevantnih stručnjaka i državnih institucija.”

Istakli su da se projekat Mamula radi po najvišim svjetskim standardima i podsjetili su da su svi pripremni radovi na ostrvu najavljeni i realizovani u zakonom striktno propisanoj proceduri i na bazi saglasnosti Vlade za odvijanje pripremnih radova većeg obima od 20. jula 2017.

“Još 12. oktobra 2017, kada su radovi najavljeni, objašnjeno je da će, pored ostalog, podrazumijevati i uklanjanje zemljanog nasipa na centralnom platou ostrva i iskop do kote terena, tako da se ne radi ni o kakvim neočekivanim ili nedozvoljenim radovima”, navedeno je u saopštenju OHM Mamula.

Kako su istakli, zemljani radovi na centralnom platou na kojima je angažovana mehanizacija, podrazumijevaju raščišćavanje zemlje i stijenskog materijala.

“Nakon formiranja pomoćnih sadržaja ispod platoa, zemljani nasip će biti vraćen, a plato će dobiti originalan izgled”, navodi se, između ostalog, u saopštenju.

Inače, iz OHM Mamula juče se nezvanično čulo da radovi nijesu ni izvođeni prošle nedjelje, odnosno u vrijeme kada su se u medijima pojavile fotografije iskopavanja na Mamuli, već da su zbog vremenskih uslova i čekanja na “saglasnost na dređenu dokumentaciju” zaustavljeni znatno ranije.

Najčitanije