33 C
Kotor

Slušaj online radio

Odbor direktora Luke Kotor: Otkazivanje dolazaka 49 kruzera komercijalne prirode

Luka Kotor - foto Boka News
Luka Kotor – foto Boka News

Povodom medijskih navoda u proteklom periodu koji su se odnosili na špekulacije u vezi sa razlozima otkazivanja brodva kompanije Costa Cruise Lines, a na koje navode je Odbor direktora reagovao svojim saopštenjem i pritom se obavezao da će blagovremeno informisati javnost o tačnim razlozima otkazivanja 49 dolazaka kompanije Costa, ovim saopštenjem, a nakon utvrđenog činjeničnog stanja. Odbor direktora „Luka Kotor“ A.D. Kotor se izjašnjava na sledeći način:

Predstavnik kompanije Costa Cruise Lines, direktor sektora planiranja rasporeda dolazaka brodova g-din Bartoli, je svojim dopisom informisao da su razlozi otkazivanja dolazaka brodova kompanije Costa Cruise Lines za 2017.godinu isključivo komercijalne prirode, te da su isti ishodovani odlukom kompanije Costa da svoje brodove preusmjeri u drugi dio Mediterana isključujući pritom luke u Jadranu. Navedena otkazivanja plovila se ne odnose samo na luku Kotor, već i na luku Split i djelimično luku Dubrovnik.

Luka Kotor - foto Klaudio Katelan
Luka Kotor – foto Klaudio Katelan

Napominjemo daje kompanija Costa Cruise Lines prisutna u luci Kotor od 2003.godine i bila je pionir u razvoju kruzing industrije kod nas. Analizom prisutnosti Coste u luci Kotor upravo se potvrđuju navodi izneseni u prethodnom dijelu teksta. Preriodični otkazi ukupnih godišnjih dolazaka kompanije Costa Cruise Lines ukazuju na okolnost da su to normalne i uobičajene fluktuacije na tržištu i uobičajene odluke ove kompanije, koje su ishodovane sopstvenim promjenama poslovne politike u odnosu na destinaciju. Ova kompanija je 2014. godi ne, nakon uspješnih prethodnih 2012.g i 2013.g. sa 52 dolazaka brodova, otkazala cjelokupan dolazak flote Costa u luku Kotor. Nakon toga se dogodio povratak ove kompanije u 2015. i 2016.godini. Ista situacija, prethodno opisana se ponavlja u najavama za 2017.godinu.

Važno je istaći da se radi o redovnom procesu rezervacija i otkaza ili promjena rezervacija prilikom planiranja poslovne godine. Otkazi rezervacija su urađeni u rokovima koji ne ugrožavaju rasporede ostalih klijenata i u rokovima koji ne podliježu naplati penala u slučaju otkazivanja stoje definisano Tarifnikom JLuka Kotor“ A.D. i poslovnom politikom kompanije. Ovom prilikom ističemo da, prema trenutno raspoloživim informacijama Komercijalne službe, popunjenost kapaciteta u narednoj godini akoja tangira najhitnije karakteristike plovila čiji parametri pokazuju projektovane iznose prihoda prilikom izrade Poslovnog plana, su u porastu u odnosu na tekuću 2016.godinu i pored navedenih otkaza brodova kompanije Costa Cruise Lines.

Luka Kotor
Luka Kotor

Iz prethodno navedenog se zaključuje da “Luku Kotor” A.D. Kotor očekuje uspješna poslovna 2017.godina. Izazovi koji karakterišu Luku Kotor kao destinaciju, a na koje je ukazivano od strane predstavnika CLIA- e, a odnose se na cjelokupan korpus administrativnih propisa kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, ostaju u fokusu aktivnosti tokom ove, a svakako i u narednoj godini, a sve u cilju unapređenja poslovnog ambijenta u kome se ostvaruje kruzing poslovanje uz nastojanje da se destinacija Luke Kotor prepozna kao afirmativna i kao i do sada neizbježna u planiranju putovanja kruzing kompanija.

Odbor direktora će, kako je i ranije navedeno, preduzeti sve mjere kako bi se naredna sezona što bolje pripremila, pritom će akcenat na poslovnoj politici u narednom periodu biti fokusiran na: dobijanje trajne koncesije, osavremenjivanje i tehnološko usavršavanje vršenja postojećih usluga i uvođenja novih djelatnosti, kojima će se omogućiti veća zaposlenost i poticaj razvoju malih i srednjih preduzeća na dobrobit građana Opštine Kotor i države, što ujedno predstvalja i okosnicu programskih zadataka Odbora direktora – kaže se u saopštenju.

Najčitanije