16 C
Kotor

Slušaj online radio

Održivi razvoj turizma sa fokusom na efikasno korišćenje resursa

Kotor foto Boka News

Vlada se opredijelila za kontinuirani održivi razvoj turizma sa fokusom na efikasno korišćenje resursa, uz promociju Crne Gore kao održive, inkluzivne, zelene i pametne turističke destinacije, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, u kreiranju navedenog posebno se akcentuje važnost poštovanja principa održivosti utvrđenih Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, kojom su obuhvaćeni principi održivosti iz Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2030. godine.

“Podsticanje održivog turističkog razvoja je kontinuiran proces, a u njega moraju biti uključeni svi nosioci aktivnosti u društvu, kako kreatori politike, tako i svi drugi subjekti, ali i sami turisti. Shodno tome, aktivno smo posvećeni podizanju nivoa svijesti o značaju održivosti u sektoru turizma”, naveo je Đurović na zasijedanju Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu koja je održana u Izraelu.

On je podsjetio da je Vlada usvojila nekoliko strateških dokumenata – Strategiju razvoja turizma Crne Gore do 2025. godine, Strategiju pametne specijalizacije od 2019. do 2024. godine i ništa manje značajan Program razvoja zdravstvenog turizma od prošle do naredne godine.

Kotor foto Boka News

“Zdravstveni turizam, odnosno njegove komponente wellbeing i medicinski turizam, u prvi plan stavljaju dobrobit čovjeka i to wellbeing sa aspekta preventivnih i medicinski turizam sa aspekta lječilišnih aktivnosti. Sinergija ove dvije grane predstavlja zdravstveni turizam čiji je održivi razvoj, uz investiciona ulaganja, u funkciji podizanja nivoa kvaliteta zdravstvenog stanja pojedinaca, a time i cjelokupnog stanovništva”, poručio je Đurović.

On je dodao da je ekonomija blagostanja ultimativni cilj Vlade.

“Zdravo stanovništvo je osnova za “zdravu” ekonomiju. U pravcu ostvarenja ovog cilja posvećeni smo implementaciji akcionih planova pomenutih strateških razvojnih dokumenata, koja imaju svoju investicionu i projektnu dimenziju. Na ovakav način, Vlada iskazuje svoju političku orjentaciju, koja u centar upravljanja i donošenja odluka stavlja čovjeka i njegovu dobrobit”, zaključio je Đurović.

Najčitanije