34.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat podržala rad DVD Boka

DVD Boka

Opština Tivat podržala je rad novoformiranog Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Boka“ iz tog grada, dodijelivši mu na korišćenje jednu nekretninu u vlasništvu lokalne samouprave.

Naime, odbornici su na posljednjoj sjednici SO prošle nedjeljem dali zeleno svjetlo na odluku da se DVD-u „Boka“ ustupi na korišćenje prostorija površpine 57 kvadrata u  prizemlju objekta Doma kulture u Gradiošnici.

Prostorija je članovima DVD-a data na korišćenje za potrebe smještaja ljudstva i opreme „a sve u cilju obavljanja  djelatnosti društva  na period od jedne godine uz mogućnost produženja  odnosno do donošenja posebne odluke kojom će se regulisati uslovi, postupak i način davanja na korišćenje prostora nevladinim  organizacijama.“  Opština Tivat na sebe je preuzela i obavezu da snosi troškove računa za vodu i struju koje, koristeći ovaj dio objekta Doma kulture u Gradiošnici, bude imalo novoformirano DVD, a koje je u registar nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave upisano 10.marta.

DVD „Boka“ je najmlađe od ukupno tri dobrovoljna vatrogasna društva koja su osnovana i djeluju na teritoriji opštine Tivat , uz ranije formirana DVD „Tivat“ u centru grada, odnosno DVD „Krtoli“ u Radovičima na poluostrvu Luštica.     Zakonom o zaštiti i spašavanju inače, propisano je da su poslovi zaštite i spašavanja poslovi od javnog interesa, te da ih vrše operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, među koje spadaju i dobrovoljne jedinice.

„S obzirom na ulogu dobrovoljnih vatrogasnih društava u u akcijama zaštite i spašavanja života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara, zaštite životne sredine i drugo, te u slučajevima elementarnih nepogoda ili drugih nesreća,  ocijenjeno je da je potrebno pružiti podršku novoformiranom DVD „Boka“ na način što će mu se obezbijediti prostor za obavljanje djelatnosti, prvenstveno za smještaj ljudstva i opreme. Kao adekvatan prostor prepoznat je prostor u objektu  Doma kulture u Gradiošnici s obzirom na poziciju istog u odnosu na sjedišta Službe zaštite Opštine Tivat na Seljanovu i DVD „Krtoli“ u Radovićima,  kao i udaljenost od magistrale, a sve u cilju brzog i efikasnog dejstvovanja.“- objasnili su ovaj potez iz administracije gradonačelnika Tivat Željka Komnenovića (NP).

Odbornici su dali saglasnost i na odluku rukovodstva grada da Opština na jednogodišnje besplatno korišćenje NVO Kulturno zavičajno udruženje „Napredak“ iz Gornje Lastve, ustupi objekat Doma kulturer „Ilija Marković“ u tom selu. KZU „Napredak“ se, kako je objašnjeno, već dugi niz godina uspješno bavi zaštitom i obnovom ruralnog graditeljstva i kulturnog pejzaža, posebno Gornje Lastve, zaštitom materijalne i nematerijalne kulturne baštine, obnovom i razvojem maslinarstva, ruralnim turizmom, kulturom i izdavaštvom, te organizuje manifestacije od značaja za afirmaciju prvenstveno kulturne baštine Gornje Lastve ali i cjelokupne opštine Tivat. „Napredak“ je 2004. sdanirao i rekonstruisao objekat seoskog Doma kulture koji ta NVO, u skladu sa odlukom Opštine kao vlasnika te zgrade, koristi još od 2003. Upravo je isticao najnoviji, petogodišnji aranžman po kojem je Opština ovoj NVO ustupila na korišćenje tu zgradu, pa je lokalna uprava Tivta odlučila da ponovno, „Napretku“ ustupi Dom kulture „na period od jedne godine, uz mogućnost produženja  do donošenja posebne odluke kojom će se regulisati uslovi, postupak i način davanja na korišćenje prostora nevladinim  organizacijama.“

„KZU „Napredak“ je obavezano da dio objekta,u slučaju potrebe stavi na raspolaganje Opštini Tivat i njenim javnim ustanovama kao i drugim NVO   koje se bave aktivnostima iz oblasti kulture ,sporta, zaštite životne sredine, organizovanjem radionica, seminara i slično“, te da sa Turističkom organizacijom Tivta zaključi sporazum kojim će regulisati uslove i način korišćenja objekta za obavljanje aktivnosti  TOT-a.

„Napredak“ u gornjolastovskom Diomu kulture može obavljati i „djelatnost kojom se stiče dobit, pod uslovom da se cjelokupna ostvarena dobit upotrijebi za investiciono i tekuće održavanje istog“, a NVO je obavezana da snosi režijske troškove što je ona i do sada redovno izmirivala.

Izvor:S.L.

Najčitanije