23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat: Reagovanje na tekst koalicije TA i GB

Tivat – Centar

Varijabila službenicima Opštine Tivat, nagrada za rad i postignuti uspjeh ostvaren u godini najvećih izazova u novijoj istoriji, kaže se u saopštenju iz Opštine Tivat, kao reagovanje na saopštenje koalicije Tivatska akcija i Goran Božović. 

“Uspeh treba da se meri ne toliko položajem do kojeg je neko dospeo tokom života, već preprekama koje je morao da savlada” Buker T. Vašington


Ovim putem odbijamo kao neosnovan prigovor i protest gore pomenute koalicije na isplati varijabilnog dijela zarade službenicima Opštine Tivat.

Varijabilni dio zarade predstavlja tekovinu sindikalne borbe za bolji položaj zaposlenih službenika, a na osnovu zalaganja, kvaliteta rada i posebnih doprinosa u ostvarenju zacrtanih ciljeva organizacije.

Da je protekla godina bila jedna od najizazovnijih u novijoj istoriji opštine Tivat ukazuju i sledeće činjenice. Usled bojkota parlamenta od strane političkih subjekata DPS-SD-HGI-SDP u 2022.godini opština Tivat prvi put ide u privremeno finansiranje, prvi put se uvodi prinudna uprava, prvi put izborna kampanja traje duže od šest mjeseci, dok na državnom nivou u toku samo pomenute 2022.godine imamo promjenu dvije Vlade CG dok je  treća Vlada CG u najavi.  Za sve one koji nijesu upućeni, posledice ovakvog razvoja događaja na društveno političkom, organizacionom i finansijskom planu su ograničenja po svim osnovama. Obim ograničenja, koja su u svim područjima rada, značajno otežavaju servisiranje potreba građana. Iznalaženje načina, pevazilaženje pravnih praznina, kreativnost u radu, omogućili su da se na neki način ublaže sve štetne posledice nastalih ograničenja. U tom smislu, i pored navedenih opstrukcija ostvareni su i više nego značajni rezultati, koji se mjere rekordnim učinkom i u poređenju na prethodni period. S toga nagraditi one koji su prevazišli sve navedene prepreke, i ostvarili uspjeh u potpunosti je u skladu i sa pomenutim citatom iz uvoda ovog teksta, a takođe predstavlja i podsticaj da se službenici još više usmjere na ostvarivanju dobrih rezultata i to ne samo na ličnom nego i na nivou rezultata opštine Tivat na svim poljima iz svoje nadležnosti.

Takođe, netačan je navod u tekstu da su svi službenici primili po dvije varijabile. Naprotiv isključivo se vodilo računa o tome, da isplata varijabilnog dijela bude u skladu sa zakonom i mogućnošću za isplatu iste, jer navedena nadoknada ima zakonka ograničenja po mogućnošću i broji isplata u toku godine.

Takođe duboko smo uvjereni da ne bi ni došlo do navedenog teksta, da je u pojedinim kolektivima postojala zakonska mogućnost za isplatom „Trinaeste plate“, kaže se u saopštenju Opštine Tivat.

Najčitanije