24.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Otpočela izrada jedinstvene Studije akustičnosti sistema javnog uzbunjivanja za Boku

Sluzba zastite i spasavanja

Tri bokeljske opštine Tivat, Kotor i Herceg Novi otpočinju angažovanje na izradi jedinstvene Studije akustičnosti sistema javnog uzbunjivanja za teritoriju Boke Kotorske u saradnji sa certifikovanim preduzećem “Tesla sistemi” doo.

Prezentacija početnih aktivnosti na izradi Studije održana je juče u Opštini Tivat, u prisustvu predstavnika nadležnih organa lokalnih uprava pomenutih opština. Prisutni su bili i predstavnici Direktorata za zašitu i spašavanje, Ministarstva unutrašnjih poslova.

Rok za izradu Studije je dva mjeseca.

Izrada studije, između ostalog podrazumijeva mjerenje kapaciteta trenutno operativnih sirena, kao i analizu potreba postavljanja novih na teritoriji Boke, posebno uzimajući u obzir gustinu naseljenosti, buku, konfiguraciju terena i mnogobrojne druge faktore. Služba zaštite i spašavanja Opštine Tivat angažovana je na terenu, kako bi timu za izradu Studije bili dostavljeni validni i egzaktni podaci.

Obaveza izrade akustičke studije propisana je Zakonom o zaštiti i spašavanju, predviđena je Strategijom za zaštitu i spašavanje 2019-2024, i prvi je korak ka novom sveobuhvatnom sistemu uzbunjivanja u Boki.

Najčitanije