21 C
Kotor

Slušaj online radio

Plaže još kod Odovića: Morsko dobro kasni sa tenderima

Tivat – plaža – foto Boka News

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u velikom kašnjenju sa organizacijom tendera za davanje u zakup plaža za predstojeću ljetnju turističku sezonu, zbog nepostupanja Vlade, odnosno, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine kojim rukovodi ministar Janko Odović.

Ovaj resor treba da da saglasnost Morskom dobru na predlog Odluke o davanju u zakup i na korišćenje djelova morskog dobra (koji je Ministarstvu dostavljena 7. februara) i na Cjenovnik početnih naknada za korišćenje i zakup morskog dobra (dostavljen 20. februara).

Preduzeće čeka saglasnot i na Altas kupališta i Plan korišćenja novca za ovu godinu. Bez saglasnosti na ova akta Morsko dobro ne može raspisati tender za zakup plaža.

Krajnji rok za davanje saglasnosti, da bi Morsko dobro moglo da sprovede tender za koji je sve spremno, je, kako su kazali u ovom preduzeću, 1. april.

“Gotovo da nema dana da od građana ne dobijam pitanja kad će tenderi, da li je Vlada izglasala plan i program privremenih objekata za zonu Morskog dobra i tome slično. Nažalost, ja koji bih trebalo da znam sve o tome nemam odgovore na ova pitanja, a kako smo svi svjedoci i imali prilike da saznamo iz medija na ova pitanje odgovore nemaju ni resorni ministar Janko Odović ni bilo ko drugi iz 44. Vlade, što govori o njihovom odnosu prema ovom pitanju i definitivno dovodi u pitanje pripremu ljetnje turističke sezone na kvalitetan način. Za mene, a vjerujem da moj stav dijele i građani Crne Gore se stvorio utisak da se pitanjem ljetnje turističke sezone, od koje se u državni budžet inkasira više od milijardu eura, ama baš niko ne bavi i ako se ovakvim pristupom nastavi posljedice po građane, prihode države i ukupan imidž Crne Gore kao turističke destinacije će biti dalekosežnije”, kazao je “Vijestima” predsjednik upravnog odbora Morskog odbora Blažo Rađenović.

On je dodao i da je i ranije upozorio da je Morsko dobro trenutno na privremenom finansiranju jer još nisu dobili saglasnot od Vlade Milojka Spajića na plan korišćenja sredstava za ovu godinu.

“Ako se to ne dogodi u najkraćem mogućem periodu prijeti situacija da, pored milionskog novca koje preduzeće ima na računu, nećemo moći da servisiramo obaveze, kupimo gorivo za trajekte, investiramo u obalnu infrastrukturu, održavamo zastićena područja, da isplaćujemo zarade zaposlenima, da budemo društveno odgovorni kao u prethodnoj godini i mnogo drugih stvari”, kazao je Rađenović.

On smatra da je već nastupilo veliko kašnjenje da se tenderi organizuju za ovu ljetnju turističku sezonu, zbog čega predlaže produženje postojećih ugovora kao manje loše rješenje.

“Jedini odgovoran pristup i način da se prevaziđe neažurnost i neposvećenost 44. Vlade zbog nedonošenja krucijalnih akata za privremene objekte i plaže u zoni Morskog dobra za ovu godinu, ako je to moguće, je da se nađe pravno valjan i zakonom utemeljen oblik kojim će se svim prethodnim korisnicima koji su imali sklopljene ugovore u periodu 2019-2023. isti produžiti zaključkom Vlade ili drugim pravnim aktom do kraja septembra 2024”, rekao je Rađenović.

Prema njegovim riječima, ovo ne bi trebalo da se radi da je bilo ozbiljnosti i pravog pristupa 44. Vlade ovom problemu.

“Ali u ovom trenutku jedino racionalno i korisno rješenje, koje bi se moglo uraditi a da se ne dovodi u pitanje spremnost plaža i privremenih objekata u zoni Morskog dobra, je da se bivšim korisnicima aneksiraju ugovori, a tenderi odlože za oktobar ili novembar ove godine”, rekao je Rađenović.

Plaža Jaz – foto Posidon – ilustracija

Novim pravilnikom o zakupu plaža Morsko dobro je planiralo da prednost bivših korisnika u novom tenderskom postupku dovede u granice realnog i otvori mogućnost da kupališta dobiju novi zakupci i na taj način omogući pravičnu tržišnu utakmicu.

Novi cjenovnik zakupa plaža treba državnom preduzeću da donese nove prihode, jer su planirane veće cijene zakupa.

DRI: Rizik od propuštene dobiti

Državna revizorska institucija (DRI) je u nedavno objavljenoj reviziji poslovanja Morskog dobra utvrdila da je većina zaključenih ugovora o korišćenju morskog dobra iz 2019. godine, sa istim zakupcima aneksirana i naredne četiri godine, pod istim uslovima i cijenama zakupa, te je prepoznat rizik propuštene dobiti, s obzirom na inflaciju i skok cijena po kojima zakupci izdaju i naplaćuju plažni mobilijar.

“Takođe, Odlukom o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta definisani su kriterijumi i potkriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača na način da se smanjuje mogućnost drugim zainteresovanim pravnim/ fizičkim licima da učestvuju u pozivu”, ukazali su iz DRI.

Izvor:Vijesti

Najčitanije