35 C
Kotor

Slušaj online radio

Podsticajne mjere za ruralni turizam

Ruralni turizam – Boka News

Program podsticajnih mjera u oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu podrazumijeva pomoć u organizovanju etno sajmova, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i unapređenje kvaliteta usluga.

Kako ističu u saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja, Program koji je usvojila Vlada CG ima za cilj razvijanja diverzifikovane turističke ponude Crne Gore, kreiranja lokalnih/regionalnih ruralnih turističkih brendova, kao i boljeg brendiranja crnogorske destinacije sa aspekta sve popularnijeg ruralnog turizma, a kroz pružanje autentičnih iskustava turistima.

“Program uključuje tri mjere podrške, i to oganizovanje etno sajmova, a za realizaciju ove mjere uložiće 20.000 eura, razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima, za šta je planirano ulaganje od 30.000 eura i unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu, u šta će se uložiti 50.000 eura. Sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnih poziva, koje sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja, za svaku mjeru pojedinačno. Ove Javne pozive Ministarstvo ekonomskog razvoja će objaviti u toku ove sedmice”, napominju u saopštenju.

Žlijebi

Od Programa se očekuje da podstakne kreiranje biznis modela baziranih na novim tehnološkim rješenjima i inovacijama, biznis partnerstava sa ciljem širenja i promocije biznis mreže, kreiranje “niche” tržišnih segmenata, prevazilaženje sezonalnosti i regionalnog disbalansa u razvoju i promociju putem online i mobilnih e-alatki.

“Prednost će biti data prijavama koje imaju komercijalni potencijal, ali još uvijek nedovoljan kapacitet da se nadmeću za finansijske podrške putem kredita i fondova. Takođe, novi kriterijum predstavlja i širenje biznis mreže kroz podsticanje partnerstava. Značajan segment je i sopstvena promocija podržanog turističkog proizvoda, čime se pored kreiranja sopstvenog, jača i brend crnogorske turističke destinacije. Pored toga, podsticaj uvođenja inovativnih tehnologija u ruralni turizam, takođe, predstavlja novi kriterijum dodjele finansijskih sredstava”, naglašavaju u Ministarstvu.

Podsticajne mjere, kako dodaju, samo su jedan od mehanizama kojima MER želi da podstakne inovacije u turizmu, a pritom imajući u vidu ogroman potencijal za razvoja ruralnog turizma.

Najčitanije