4 C
Kotor

Slušaj online radio

Pokrenut elektronski vodič EXChAngE Plava propusnica – Kotor, Dubrovnik, Hutovo Blato

Plava kartica

Nova turistička ponuda, Plava karta, predstavljena je na Međunarodnom sajmu ekonomije Mostar 2022. Ova karta je namijenjena posjetiocima prekograničnog područja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i omogućava posjete po sniženim cijenama na četiri tematske rute: Dubrovnik i Akvarijum (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), Vodena staza Hutovo Blato i Vodena staza Mostar (Bosna i Hercegovina).

O ovoj karti, dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, je kayao:

“To je mnogo više od vaučera za popust za četiri tematske rute u tri susjedne zemlje. Njime se promoviše prekogranična mobilnost turista i otkrivanje prekogranične prirode i kulturne raznolikosti. Svaki turista sa Plavom kartom postaće član rastuće zajednice za podršku održivom korišćenju prekograničnog vodenog biodiverziteta”.

sajam u Mostaru

Svaka Plava karta ima jedinstvenu šifru koja vlasniku daje pravo da kupi jednu ulaznicu sa popustom za četiri tematske rute u prekograničnom području.

Ova karta je proizvod projekta “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXCHAngE”, koji sufinansiraju ERDF i IPA II fondovi Evropske unije kroz prekogranični program Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekat realizuje pet partnera: Univerzitet u Dubrovniku – Institut za more i priobalje, Turistička organizacija Kotor, Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora, Turistička zajednica Hercegovačno Neretvanske županije i Javno preduzeće Park prirode Hutovo Blato, Čapljina.

TO Kotor

Jovan Ristić, direktor Turističke Organizacije Kotor za ovaj vodič kaže da omogućava istraživanje kulturnog i prirodnog nasleđa regiona, posebno prekograničnog vodenog biodiverziteta. Kako bi upotreba i kretanje kroz aplikaciju bilo što jednostavnije za korisnika vodič je podijeljen u sekcije gdje je svaka sekcija posvećena jednoj tematskoj ruti: Dubrovnik i Akvarijum (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), vodeni put Mostar i vodeni put Parka prirode Hutovo Blato (Bosna i Hercegovina):

Svaka sekcija elektronskog vodiča Exchange Plava propusnica ima četiri poglavlja kroz koja je predstavljeno kulturno nasleđe, prirodno nasleđe, jedna tematska ruta i transport do lokacije odnosno tematske rute. Poglavlja su struktuirana po temama, zadržavajući sličan nacrt kroz elektronski vodič.

Kako bi maksimalno iskoristili mogućnosti vodiča, korisnicima preporučujemo kupovinu Plave propusnice, nove turističke karte koja omogućava posjetu pomenutim tematskim rutama, sa ostvarenim popustom. Plava karta se može kupiti na prodajnim mjestima svih projektnih partnera.

Podsjetimo, kroz projekat “Exchange” značajna sredstva su uložena u proširenje kapaciteta akvarijuma Boka izgradnjom novog bazena većeg volumena za naseljavanje većih primjeraka riba kao i uređenje prilaznog dvorišta akvarijuma sa sadržajem interaktivnog tipa usmjeren najviše prema školskoj djeci i studentima.

Najčitanije