12.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Ponovoljen oglas za davanje u zakup terasa u zoni morskog dobra

Boka Kotorska – Stoliv – foto Boka News

Morsko dobro je ponovilo oglas za zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje montažno demontažnih privremenih objekata-terasa u zoni morskog dobra u Opštinama Ulcinj, Bar, Budva, Kotor i Herceg Novi.

Početna cijena sezonskog zakupa u Ulcinju iznosi 920 EUR za oglašene terase površine od 20 m2.

U Ulcinju cijena se kreće od 1.638 do 4.689 EUR, dok se u Budvi izdaju dve terase od 2.760 i od 3.120 EUR.

U Kotoru se izdaju tri terase od 720 EUR, 954 EUR i od 1.755 EUR za terasu od 45 m2.

U Herceg Novom se izdaje najveći broj terasa čija se početna cijena kreće od 660 EUR do 3.573 EUR.

Davanje u zakup se vrši putem licitacije, a navedene cijene su bez PDV-a.

Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2022. uz mogućnost godišnjeg produženja za period od jedne godine, odnosno do 31.12.2023. godine.

Javno nadmetanje će se obaviti dana 01.11. u 13 sati u Sali na prvom spratu poslovne zgrade Javnog preduzeća.

Najčitanije