11.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Predstavljen projekat kroz koji će Boka dobiti 287 kanti za elektronski otpad

Naša Akcija

Protekle sedmice u Kotoru, Tivtu i Herceg Novom predstavljen je prekogranični projekat “YOUth d r i v e – Program for raising awareness on proper waste management and empowering legislators for taking action”, koji se sprovodi u okviru IPA Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora, financiran od strane Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta i Naša akcija, nevladina organizacija iz Crne Gore, sa sjedištem u Kotoru.

Cilj projekta je da aktivno doprinese pravilnom upravljanju otpadom, a radit će se i na zaštiti vodenih puteva na područjima koja su uključena u projektne aktivnosti. U saradnji sa školama, projektom će se prvenstveno utjecati na svijest mladih, koji bi kroz svoje znanje i djelovanje u budućnosti, trebali utjecati i djelovati da sviješću o potrebi zaštite zivotne sredine.

Također, projektom će se stvoriti podloga za unapređenje i doradu postojećih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, a planirano je i da oblasti pokrivene projektom dobiju 287 kanti za elektronski otpad, kao i 7 kontejnera, koji će biti postavljeni na odrđena mjesta.

Mnogobrojne škole su uključene u projekt kroz edukacije za učenike od šestog do devetog razreda, te za učenike srednjih škola. Kroz projekat je planirano organizovanje akcija prikupljanja otpada na utvrđenim divljim odlagalištima u dogovoru sa gradovima i opštinama, provesti će se istraživanje o stanju na terenu, koje može biti smjernica za buduće aktivnosti gradova i opština, u zakljucku će biti pokrenuta i web platforma.

Realizacija projekta odvijat će se do 15.05.2021. dok ukupna vrijednost projekta iznosi 279.200 eura, od čega Europska unija financira 232.530 eura.

Najčitanije