7.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Predstavljeno kapitalno djelo “Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima”

„Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima“ naziv je zbornika koji je promovisan u subotu u Pomorskom muzeju Crne Gore u sklopu proslave Dana opštine Kotor.

O zborniku su govorili Aleksandar Dender, predsjednik UO Bokeljske mornarice, Snežana Pejović, arhivistkinja Istorijskog arhiva Kotor, govor admirala Bokeljske mornarice Antuna Sbutege, pročitao je Slavko Dabinović, bibliotekar.

Broj dokumenata koji su se našli u zborniku je 777, na više od 1000 stranica i svjedoče o bogatoj povjesti Bokeljske mornarice staroj XII vjekova. Štampanje zbornika pomogli su Ministarstvo kulture Crne Gore i Opština Kotor.

Predsjednik UO Bokeljske mornarice Aleksandar Dender posebno se zahvalio arhivistkinji Arhiva Kotor Snežani Pejović i njenim saradnicima, koji su uradili ogroman i veoma kompliciran posao na prikupljanju, istraživanju, transkipciji i prevođenju dokumenata od kojih su većina do sada nepoznati, naročito iz novije povjesti Bokeljske mornarice, kao i Dubravku Stamatoviću koji je pripremio knjigu za štampu.

Predstavljen zbornik Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima – foto Boka News

„Zbornik će sigurno postati baza podataka za sve buduće istraživače povjesti Bokeljske mornarice. Naročita vrijednost zbornika je što će predstavljeni dokumenti otkloniti mnoge dileme i zablude u tumačenju povjesti Bokeljske mornarice“ – kazao je Dender.

Admirala Bokeljske mornarice Antun Sbutega poručio je da se radi o najvažnijim dokumentima od Ranog srednjeg vijeka do danas koji se tiču direktno i indirektno Bokeljske mornarice kao i ukupne političke, privredne, pomorske, kulturne, vjerske i društvene povjesti Kotora, Boke, Crne Gore, Jadrana i Mediterana.

„Ovi dokumenti svjedoče o značaju i brojnim funkcijama najvažnije i najstarije bratovštine u Kotoru u Boki i cijeloj regiji i najvažnije institucije civilnog društva tokom stoljeća. Oni svjedoče koliko su Mornarica i Boka bili integrisani u zapadno evropsku i mediteransku civilizaciju i koliko su učestvovali u procesima razvoja. Članovi Mornarice su bili pismeni, poliglote sa svjetskim iskustvom. Mornarica je od Srednjeg vijeka imala svoj Statut, bila je demokratska institucija sa Skupštinom. Dokumenti svjedoče ne samo o njenim uspjesima već i o problemima sa kojima su se suočavali… Budući da je veliki dio ovih dokumenata do sada bio nedostupan i nepoznat naučnoj i stručnoj javnosti njihovo objavljivanje će izmjeniti neke aspekte dosadašnjih interpretacija te povjesti, uključujući i spisak admirala i viceadmirala.

Naša sreća je još veća jer smo informisani da sa velikim stepenom izvjesnosti možemo očekivati da će početkom narednog mjeseca na konferenciji u Parizu, Bokeljska mornarica biti proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom čovječanstva, prvim takve vrste iz Crne Gore. Zahvaljujem se svima koji su tome doprinjeli, stručnom timu Ministarstva kuture na čelu sa Milicom Nikolić i radnom timu Mornarice, kao i svima koji su podržali našu kandidaturu“ – poručio je između ostalog admiral Sbutega.

Snežana Pejović, arhivistkinja Istorijskog arhiva Kotor kazala je da su u zborniku na jednom mjestu našla dokumenta koja do sada nisu bila poznata u nauci i dostupna su javnosti u integralnom obliku. Ispravljene su sve greške u ranijim iščitavanjima dokumenta, tako su korigovane neke važne pogreške u ranije objavljenim podacima. Zahvaljujući ovom istraživanju identifikovani su svi admirali Bokeljske mornarice na tačan način.

„Ovaj zbornik dokumenata predstavlja pionirski korak u objedinjavanju pisanih dokumenata o postojanju i djelatnosti Bokeljske mornarice kroz vjekove. Njime smo tek zagrebali po površini ove značajne teme. Očekujemo da objavljena dokumenta postaknu naučni interes za dalje istraživačke procese vezano za Bokeljsku mornaricu” – kazala je Pejović.

Pripremu za štampu priredio je Dubravko Stamatović koji je predstavio DVD koji prati štampano izdanje zbornika

Prezentacija zbornika Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima – foto Boka News

Prezentaciji zbornika „Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima“ prisustvovao je gradonačelnik Kotora, Vladimir Jokić, predsjednica SO Kotor Maja Mršulja, viceadmiral Bokeljske mornarice Ilija Radović, kao i gosti gradonačelnik Splita Ivica Puljak i predsjednik opštine Stari grad, Beograd, Radoslav Marjanović sa saradnicima, koji će prisustvovati i današnjoj proslavi 21. novembar – Dan opštine Kotor.

Najčitanije