16 C
Kotor

Slušaj online radio

“Pregled istorije bibliotekarstva u Boki Kotorskoj” 

Pregled istorije bibliotekarstva u Boki Kotorskoj

Povodom obilježavanja 27. decembra, Dana bibliotekara Crne Gore, JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji s Gimnazijom Kotor, a na inicijativu bibliotekarki Svetlane Kikanović i Jelene Vukasović, organizovala je za učenike predavanje “Pregled istorije bibliotekarstva u Boki Kotorskoj”  predsjednice Udruženja bibliotekara Crne Gore i bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo.

Učenici koji su prisustvovali predavanju su dobili besplatnu članarinu u Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor.

S obzirom na to da je stepen razvoja bibliotekarstva, u bilo kom društvu, ogledalo kulturnog i civilizacijskog stanja zajednice, Kotor je oduvijek bio na veoma visokom stepenu kulturnog i civilizacijskog razvitka, još od benediktinskih skriptorija u srednjem vijeku i izuzetno značajnih crkvenih biblioteka:  Franjevačke biblioteke, Biskupijske biblioteke,  Biblioteke Srpske pravoslavne crkve u Kotoru do  preteča narodnog bibliotekarstva u Boki Kotorskoj,  čitaonica i društava koja su postojala od kraja XVIII vijeka do dvadesetih godina XX vijeka. Najstarija javna biblioteka u Crnoj Gori upravo je  “Biblioteka opštestva Risanskog”, osnovana u Risnu  1835. godine.

Pregled istorije bibliotekarstva u Boki Kotorskoj

Baštineći ovu bogatu tradiciju danas usješno rade  Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, Pomorska biblioteka, Biblioteka Gimnazije Kotor,   kao i biblioteke koje postoje u sastavu institucija kulture u Kotoru: Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, Istorijskog arhiva u Kotoru, JU ,,Muzeja Kotor”.

Najčitanije