6.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Pripreme za vježbu “Jadran 22”

Foto feral.bar

Ovih dana u Baru su u toku sveobuhvatne pripreme za vježbu  “JADRAN 22” od strane Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) koja je ujedno i organizator.

Imajući u vidu da je Crna Gora tokom ove godine država predsjedavajuća RASARAC komitetom, Agencija za civilno vazduhoplovstvo je domaćin sastanaka radnih grupa i Ekspertskog tima RASARAC 10. i 11. maja, a pojedini predstavnici država iz okruženja koji učestvuju u radu ovog tijela će se pridružiti na vježbi u četvrtak 12. maja u svojstvu posmatrača i u cilju razmjene iskustava u oblasti traganja i spašavanja u vazduhoplovstvu.

Cilj vježbe je testiranje nacionalnih planova i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava po pitanju traganja i spašavanja na moru, sigurnosti i bezbjednosne zaštite u lukama, zaštite mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama.

Primarni zadatak vježbe je interresorno uvježbavanje elemenata koji participiraju kroz Nacionalni plan spasavanja u cilju dostizanja neophodnog nivoa zajedničkog djelovanja, u različitim kriznim situacijama kao i komandovanje i rad u saniranju posljedica vještački izazvanih katastrofa. U manjem segmentu izvršiti provjeru snaga bezbjednosti u dijelu sprečavanja svih oblika prekograničnog kriminala.

U vježbi učestvuju:

  • Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama sa Lučkim kapetanijama Bar i Kotor te Inspekcijom sigurnost i bezbjednost plovidbe (PSC):
  • Vojske Crne Gore (MVCG i VVCG):
  • MUP -Uprava policije – Sektor granične policije / Regionalni centar granične policije “Jug” (RCGP “JUG”), Centar Bezbjednosti Bar i Sektor policije za posebne namjene:
  • MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje:
  • Centar za Ekotoksiološka Ispitivanja – CETI:
  • Luka Bar AD:
  • Agencija za zaštitu prirode i životne sredine:
  • AD Port of Adria:
  • Služba zaštite i spašavanja Kotor:
  • JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar –   JZU OB BAR:

Najčitanije

rsojevka