30 C
Kotor

Slušaj online radio

Protestna šetnja protiv gradnje plaže u Dobroti

Bokobran

Protestna šetnja odatle kreće do lokacije Kamp, odnosno dijela Dobrote gdje je u planu nasipanje plaže za potrebe kompleksa Dobrota Palazii, čemu se u Bokobranu protive.

“Plažu, i pored negativnog mišljenja Instututa za biologiju mora zbog činjenice da na tom lokalitetu postoji stara ribarska posta, te da bi to uništilo morske organizme namjerava da, nakon pribavljenih saglasnosti i dozvole od strane nadležnih organa, naspe firma Serzman Incorporated.

Planirana na prostoru kultnih „Dasaka” (ponte od drvenih pontala na betonskim stubovima uklonjene prije nekoliko godina), u podnožju nekadašnjeg kampa, plaža bi trebalo da bude na usluzi budućim korisnicima i vlasnicima objekata Dobrota Pallazi.

U informaciji o pomenutom građanskom protestu navodi se da se organizuje „povodom “fermavanja” devastacije Boke Kotorske u ime tzv. razvojnih i valorizatorskih projekata iza kojih ne stoji ništa drugo nego interes pojedinaca i tzv. strateških investitora, da na djevičanskim pozicijama posade svoje tlocrt x broj etaža interpolacije u prostor prirodne i kulturne baštine svijeta. U čemu im često, neradom ili radom mimo opšteg interesa, pomažu institucije i instrumenti sistema”.
„Protestom želimo reći decidno BASTA!

Dosta je bilo podilaženja privatnim interesima nauštrb prirodnog i kulturnog nasljeđa Boke. Dosta je bilo prodavanja priče o razvoju, koji je suštinski ništa drugo nego množenje kvadrata uz punjenje džepova. OVO NIJE TURISTIČKI PROJEKAT! Turizam nije izgradnja i prodaja stanova za sekundarno stanovanje!.

Najčitanije