20.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Prvi projekat zaštite endemičnih, rijetkih i ugroženih vrsta biljaka na Orjenu

Satureja horvatii

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena kao upravljač zaštićenog područja biće partner organizaciji EnvPro- Program za životnu sredinu na projektu zaštite endemičnih, rijetkih i ugroženih vrsta u parku prirode Orjen. Donator sredstava je CEPF-partnerski fond za kritične ekosisteme. Ovaj fond je osnovan kako bi štitio biološki najbogatije i najugroženije regione svijeta.

-U pitanju je mali grant u vrijednosti od 20.000 US dolara  koji će nam donijeti konkretne mjere zaštite i konzervacije određenih endemičnih vrsta kao i praćenje istih. Proglašenjem zaštičenog područja Parka prirode Orjen stekli su se uslovi da kao institucionalizovani organ tražimo partnere za ovakve i slične projekte zaštite koji čine primarnu djelatnost Agencije.

Orjen je veoma značajno “Hot spot” područje endemskih vrsta. Zbog velikog broja međunarodno značajnih tipova habitata i vrsta flore Orjen je prepoznat i uvršten u projekte koji predstavljaju mrežu zaštićenih područja Evrope (Emerald I Natura 2000).

-Endemi Orjena su na listi vrsta koje će se istraživati kroz ovaj projekat.

Početak realizacije projekta može se očekivati u martu mjesecu a sada se vrše pripreme sporazuma od strane ENVPro organizacije ,razvoj detaljnog akcionog plana i pristupa u radu kako bi napravili dobru pripremu za budući rad. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Ovo je prvi projekat zaštite endemičnih i ugroženih vrsta  u Parku prirode Orjen i na Orjenu uopšte.

Sigurna sam da će biti još  projekata koje ćemo  uspjeti da ostvarimo u saradnji sa organizacijama  iza kojih stoje uspješno realizovani projekti od značajnog uticaja za zaštitu životne sredine.

Najčitanije