19 C
Kotor

Slušaj online radio

Prvostepena presuda vlasniku „Saniteka“ zbog napada na službena lica Opštine Tivat

Tivat

Osnovni sud u Kotoru u prvostepenom postupku, proglasio je krivim vlasnika  i direktora podgoričke kompanije „Saniteko Group“ Vladimira Brnovića za napad na službeno lice i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, uslovno na period od 18 mjeseci.

Brnović je osuđen zbog toga što je prema nalazima suda, počinio krivično djelo „napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“, 10.decembra prošle godine u prostorijama Opštine Tivat, prema sekretarki za komunalni i inspekcijski nadzor Jeleni Šćekić, osnosno predsjedniku Opštine Željku Komnenoviću.

U prvostepenoj presudi koju je 28.marta donijela sutkinja Momirka Tešić i koje je tek sada dostavljena na adresu Opštine Tivat, stoji da je podgorički biznismen svjesno i umišljajno izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret jer je prijetio Šćekićki i Komnenoviću da će im, u slučaju da sporvedu u djelo rješenje nadležne službe Opštine Tivat za ulklanjanje nelegalno podignutog Brnovićevog privremenog objekta u zonmi morskog dobra u Tivtu, on „zapaliti kuće“.   Kako piše u obrazlođenju presude, Brnović je toga dana došao u Opštinu Tivat po pozivu komunalne inspektorke  koja je vodila upravi postupak za uklanjanje njegovog nelegalno podignutog privremenog ugostiteljskog objekta u sklopu „Sanitekove“ marine u uvali Brdišta kod Tivta. On je potom u kancelariji sekretarke za komunalni i inspkecijski nadzor Jelene Šćekić njoj pred svjedokom – komunalnom inspketorkom Natašom Sanmardžić zaprijetio da će, u slučaju da mu inspekcija ukloni nelegalni objekat čije je rušenje bilo zakazao za 17.decembar, gradonačelniku Komnenoviću i sekretarki Šćekić on „zapaliti kuće“.

Komunalna inspekcija Opštine Tivat „Saniteku“ je 5.oktobra prošle godine naložila da „u cjelosti ukloni ugostiteljski objekat Marina Airport – zidani šank sa terasom cca 100 kvadratnih metara sa cjelokupnim jugostiteljskim mobilijarom i metalnu konstrukciju tende“ sa katrastarske parcele 635/2 KO Đuraševići i da taj prostor vrati u prvobitn stanje jer je, kako je inspekcija konstatovala, objekat „postavljen bez prijave i dokumentacije propisane  članom 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“. Ovakom nalogu prethodila je procedura inspekcijskog nadzora i upravnog postupka koja je započela još 22.jula. O tada do sredine decembra prošle godine „Saniteko“ nije obezbijedio dokumentaciju potrebnu za postavljanje ovog privremenog objekta u zoni morskog dobra, pa je 17.decembra kompanija „Zaštita prostora Crne Gore“ uz asistenciju Interventne jedinice CB Herceg Novi, trebalo da poruši na divlje izgrađeni objekat u uvali Brdišta.U toj uvali inače, Brnovićeva kompanija već nekoliko godina drži mnogo veći privremeni objekat – čitavu jednu manju marinu koju je ovdje ucrrtalo bivše Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) u vrijeme dok je na njegovom čelu bio Pavle Radulović (DPS), a preduzeće Morsko Dobro koje je sa „Sanitekom“ sklopilo ugovor o zakupu te lokacije, vodio je Predrag Jelušić (DPS).

Nezadovoljan time što će nakon četvoromjesečnog „natezanja“ sa Komunalnom inspekcijom Opštine Tivat ostati bez na divlje podignutog ugostiteljskog objekta, Brnović je 10.decembra došao u Opštinu i pred svjedocima, prijetio sekretarki Šćekić (NP) i gradonačelniku Komnenoviću (NP) da će „zapaliti kuće“. On je  tada navodno, uz uvrede i obraćajući se povišenim tonom Šćekićevoj, kazao da neće dozvoliti uklanjanje svog bespravnog objekta zbog čega je parkirao  mašineriju svoje kompanijena prilaznom putu kako objektu ne bi mogli pristupiti izvršitelji. Tvrdio je da nikada u životu ništa bespravno nije sagradio, pa ni sporni objekat u uvali Brdišta za kojeg je Brnović kazao da mu je „direktor Morskog Dobra rekao da to sagradi i da će to proći proceduru“. Izašavi iz kancelarije Šćekićeve, Brnović je navodno povišenim tonom poručio da je u pitanju njegov progon po političkoj osnovi „jer je on Crnogorac, a predsjednik Opštine hoće sve Crnogorce da izbaci da mogu samo Srbi da rade“.

Šćekićeva i Komnenović su zbog prijetnji koje im je uputio Brnović, protiv njega podnijeli prijavu tivatskoj policiji, naon čega je Osnovno državno tušilaštvo u Kotoru protiv podgoričkog biznismena podiglo krivičnu prijavu za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Par dana nakon toga, Brnović je sam uklonio sporni objekat, ne čekajući na intervenciju mehanizacije fime „Zaštita prostora Crne Gore“.

Vlasnik „Saniteka“ je u postupku pred Osnovnim sudom u Kotoru negirao da je izvrši krivično djelo koje mu je tuđžilaštvo stavilo na terret i branio se tvrdeći da su navodi Šćekićeve i Komnenovića da im je prihjetio da će im zapaliti kuće,  „neosnovani i netačni“. Tvrdio je da četiri puta tražio izuzeće postupajuće komunalne inspektorke i sekretarke Šćekić iz upravnog postuka koji je Opština vodila za uklanjanje njegovog ugostiteljskog objekta i poručio da navondo, ima dozvolu za taj objekat iz 2019., ali da mu je tivatska komunalna inspekcija ne moše tražiti jer je taj organ nadležan za privremene obhjekte u zoni morskog dobra postao tek od polovine 2020.godine. Poručio je da Komunalna inspkecija Opštine Tivat prema njemu i njegovoj firmi postupa „neobjektivno“ i da mu ne mogu rušiti objekat do okončanja postupka po tužbi koju je u međuvremenu on protiv lokalne uoprave Tivta pokrenuo pred Uptravnim sudom. Poručio je da mu je bivši direktor Morskog Dobra Predrag Jelušić navodno kazao da slobodno gradi sporni objekat „i da će to proći proceduru“ i biti naknadno legalizovano kroz novi Program privremenih objekata u zoni morskog dobra za perido 2019-2023., kao i da su „inspektori Morkosg Dobra dolazili i bili upoznati sa gradnjom“ te da u toj dirmi postoji sva dokumnetacija o tome što je „Saniteko“ radio u uvali Brdišta.

U presudi kojom ga je proglasila krivim i osudila na šet mjeseci zatvora, uslovno na 18 mjeseci, sutkinja Tešić je kazala da su Brnovićeve tvrdnje arguimentovano demantovali iskazi svjedoka i konstatovala da je Brnovićev iskaz „usmjeren na izbjegavanje krivice“.

„Cijeneći subjektivan odnos okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu, sud je utvrdio da je isti, postupajući na način bliže opisan u izreci presude, postupao sa direktnim umišljajem, da je bio svjestan svoga djela i da je želio njegovo izvršenje, to jest svjest5n da ovakvim ponašanjem prema oštećenima kao službenim licima u vršenju službene dužnosti….čini krivično djelo, a to mu je i bila namjera, odnosno to je i htio.“- piše u presudi. Sutkinja Tešić je Brnoviću kao olakšavajuću okolnost, uzela činjenicu da do sada nije bio krivično osuđivan. Stoga mu je umjesto zakonom zaprijećene kazne zatvora u trajanju do tri godine, odredila uslovnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci koja će se izvršitiu ukoliko Brnović u narednih godinu ipo dana, počini neko novo krivično djelo.

Izvor:S.L

Najčitanije