32.9 C
Kotor

Slušaj online radio

“Razvoj” nije smio biti doveden u pitanje

Kotor – gradnja foto Boka News

Baš u ovom bremenitom istorijskom trenutku – utorak, 26. februar, tačno je 09:25 sati – “prelamam u glavu”, što bi se reklo, da li da se večeras pojavim na tzv. “Javnoj diskusiji za potrebe izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor” u SACG Kolektor u Podgorici – ili da ostanem doma. Draže bi mi bilo, moram primijetiti, da je umjesto te diskusije najavljena, na primjer, prezentacija dokumenata naslovljenih, redom: “Koncept PUP-a Kotor”, “Koncept PUP-a Kotor i dopunjeni koncept PUP-a Kotor”, “Koncept PUP-a Kotor – Grafika” i “Koncept PUP-a Kotor – Grafika i dopunjeni koncept PUP-a Kotor – Grafika”.

Riječ je o četiri dokumenta, ukupno, da ne bi bilo zabune – i baš nijesam nešto voljan da se udubljujem u te dokumente. Čak ni informativno. Na stranu što sam ubijeđen – osjećaj mi govori – da bi čak i neobavezno listanje tih dokumenta poremetilo moj izuzetno osjetljivi duševni balans. Da je najavljena prezentacija sva četiri pomenuta dokumenta redom – u kompletu sa diskusijom – onda bi to bila sasvim druga priča. A kako ne gajim više nikakve iluzije da se nešto pozitivno po CG prostor može desiti u ovoj društveno-političkoj, odnosno sistemskoj konstelaciji – pogotovo ako govorimo o prostornim resursima od neprocjenjive vrijednosti – u red kojih svakako spada i Kotor, odnosno Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora – moje pojavljivanje u Kolektoru bi bilo, u neku ruku, i licemjerno. OK, biću do kraja iskren – najviše me zanima, vezano za večerašnju diskusiju u Kolektoru – ko će se pojaviti tamo u 17:00 sati. Tako da će – ako se ipak pojavim večeras tamo – jedini razlog moga pojavljivanja biti puka radoznalost. Ali o tome u narednom broju. Sada ne bi bilo zgorega da se podsjetimo nekih momenata vezano za famozni PUP Opštine Kotor… Uz napomenu da ovo što slijedi nikako ne preporučujem licima mlađim od 50 godina.

“Planiranje prostora znači korišćenje i utvrđivanje njegove namjene, izradu i donošenje planskih dokumenta i praćenje njihovog ostvarivanja”, mudro je govorila gospođa Slavica Vojinović, diplomirana pravnica, sa pozicije sekretarke Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje pri Opštini Kotor, početkom davne 2013. godine. “Budući da Prostorno-urbanistički plan Opštine Kotor predstavlja strateški plan razvoja Kotora”, dodala je dipolomira pravnica Vojinović, “ovom značajnom dokumentu će se posvetiti značajna pažnja i dati prioritet”. U tom trenutku je PUP Kotor bio “u fazi radne verzije” – premda je tada važeći Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata nalagao da PUP bude završen do kraja 2012. godine. Međutim, iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORiT) je “preporučeno” da Opština Kotor (tada je, vjerovali ili ne, PUP Opštine Kotor bio u nadležnosti Opštine Kotor, a ne u nadležnosti MORiT, kao danas) “zastane sa izradom PUP-a Kotor”, jer je nekako baš u to vrijeme, dakle paralelno, rađen i Prostorni plan posebne namjene za Obalno područje Crne Gore – koji je bio u nadležnosti MORiT. Odluku o donošenju PPPN za Obalno područje CG je donijela Skupština CG 27. jula 2018. (SL 56/18) – a PUP Kotor još nije donijet – i trenutno je u fazi koncepta, vjerovali ili ne. Postojala je, početkom davne 2013. godine, još jedna barijera na putu do PUP-a Kotor. Riječ je, naravno, o Studiji zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade PUP-a Kotor – ili Studije zaštite kulturnih dobara na području Opštine Kotor.

Kotor – gradnja foto Boka News

“Na teritoriji opštine Kotor”, stoji u dokumentu naslovljenom Odluka o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor (Programski zadatak), koji je donijela Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 20. decembra 2018. godine (SL 82/18), “svu plansku dokumentaciju nižeg reda koja se izrađuje na osnovu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje neophodno je uskladiti sa Smjernicama i mjerama zaštite kulturnih dobara na području Opštine Kotor, koje su zasnovane na Izuzetnoj Univerzalnoj Vrijednosti Područja i karakteristikama njegovog pejzaža, a definisane su grafičkim prilozima (karte br. 19, 20 i 21) i tekstualnim dijelom u okviru Studije zaštite kulturnih dobara na području Opštine Kotor, koja je donesena 28. novembra 2017. godine”. Studiju sam uspio da iskopam – i to baš verziju iz 2015. – i to na engleskom – ali karte nisam – čak i uz natčovječaske napore.

Boka kotorska – Sveti Juraj – foto Boka News

“Studija zaštite kulturnih dobara na području Opštine Kotor je završena u maju 2015. godine ali zvanično je donijeta tek 28. novembra 2017.”, stoji u otvorenom pismu koje je Društvo prijatelja Bokeške baštine 9. aprila 2018. godine uputilo Komitetu za Svjetsku baštinu/ Centar za Svjetsku baštinu, UNESCO i Međunarodnom savjetu za spomenike i spomenička područja – ICOMOS/ ICOMOS Međunarodni sekretarijat. “U međuvremenu (2015 – 2017) su realizovane aktivnosti, odnosno izgrađeni lokaliteti”, stoji dalje u pismu, “koje su u suprotnosti sa mjerama iznijetim u Studiji./ U periodu od kad je završena do kad je donesena Studija zaštite kulturnih dobara na području Opštine Kotor (2015 – 2017) usvojen je planski dokument koji omogućava izgradnju na Glavatima (Lokalna studija lokacije Glavati-Prčanj), izgrađen je objekat na lokalitetu Turski rt kao i… turističko naselje na lokalitetu Kamp u Dobroti, što je sve u suprotnosti sa mjerama definisanim u Studiji”. Važno je pomenuti i da je Vlada Crne Gore 30. marta 2017. godine donijela Odluku o zabrani gradnje na dijelu prostora u granicama Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora do donošenja PUP Opštine Kotor – a Društvo prijatelja Bokeške baštine pita, u odgovoru od 31. marta 2017. na odgovor Ministarstva kulture na pismo Društva prijatelja Bokeške baštine upućeno ministru kulture 29. marta 2017. godine, “…zašto ova odluka nije donijeta prije dvije godine, kada je ista mjera predložena u Studiji zaštite kulturnih dobara na području Opštine Kotor. Pitamo se, takođe, i zašto do sada nije reagovano kada su članovi Radne grupe za izradu Studije zaštite o tome više puta obavještavali Nacionalnu komisiju za saradnju sa UNESCO-om i Ministarstvo kulture, kada je tražena njihova pomoć kod donošenja Studije u kojoj je ovo bila jedna od ključnih mjera. Sem odgovora Nacionalne komisije iz decembra 2015. godine, drugog odgovora nije bilo. Napominjemo da se već dvije godine ovim povodom obraćamo istim nadležnima koji su tada odbijali da usvoje Studiju, a danas promovišu njene mjere”. Ne rekoh vam da se uvažena gospođa Slavica Vojinović, diplomirana pravnica, početkom davne 2013. godine našla u prilici da sa pozicije sekretarke Sekretarijata za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje pri Opštini Kotor odgovori i na sljedeće pitanje:

“Da li će se zaustaviti gradnja i investiciona aktivnost u Kotoru do donošenja Prostornog plana?”

Odgovorila je ovako: “Izgradnja objekata će se raditi u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, odnosno detaljnim urbanističkim planovima koji su donijeti za pojedina područja Opštine Kotor”.

Što će reći da “razvoj” nije smio biti doveden u pitanje. Nekima je “razvoj” donio profit – a Državi Crnoj Gori je donio… završite vi ovu rečenicu, molim vas…

//

Najčitanije