9.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Reagovanje – Pogrešno tumačenje načina korištenja ležaljki stvara probleme, koristite dio plaže van zone naplate

Plaža ispred JK Delfin – foto Manor – plaža Amaia

Reagovanje – Obraćam se ispred firme Manor Hotels d.o.o. iz Tivta koja je zakupac plaže Amamia C5 pored JK-a Delfin a povodom današnjeg teksta i izjave vaše čitateljke, oko načina korištenja plaže i plažnog mobilijara, kaže se u reagovanju predstavnika kompanije, Petra-Stefana Žurić.

“Naime, regulativa JP Morsko dobro je takva da se ležaljke ne na plaćuju poslije 17 sati u cilju sprečavanja duplog izdavanja istih ležaljki, tu činjenicu da se ležaljke ne mogu naplatiti nakon 17 sati je gospođa čiji ste tekst objavili razumjela tako da može u 17 sati doći i koristiti naš mobilijar što je suprotno regulativi i zakonu. Još jednom želim da objasnim da ležaljke koje se ne izdaju poslije 17 sati nisu slobodne za koristenje do 20 sati do kada je zvanično radno vrijeme kupališta jer iste ne predstavljaju javno dobro već se nalaze u privatnoj svojini, znači prosto rečeno zabrana naplate nakon 17 sati ne omogućava korisnicima ulazak na dio plaže sa mobilijarom i korištenje istog jer je on predmet privatne, odnosno pravne svojine.

Zbog pogrešnog tumačenja regulative JPMD smo imali veliki problem jer 10-ak ljudi svaki dan dođe na dio kupališta sa mobilijarom u 16.45 sati i tačno u 17 sati legnu na ležaljke i ne žele da ustanu jer su razumjeli da je mobilijar slobodan za korištenje nakon 17 sati, što ne odgovara činjeničnom stanju i dovodi do velikog broja primjedbi i žalbi gostiju koji plate svoje usluge i žele u miru da borave na kupalištu.

Takođe je netačna izjava gospođe da kupalište ne raspolaže slobodnom zonom kupališta, odnosno površinom od 50% istog za namjenu korisnika kupališta koji leže na peškirima.

Plaža Seljanovo – foto čitateljka

U prilogu vam dostavljam i fotografije jasno obilježene slobodne zone na kupalistu, na kojoj cijenjena gospođa bez ikakve smetnje može da boravi na svom peškiru ukoliko ne želi da boravi u zoni naplate plažnog mobilijara, kaže se u saopštenju koje potpisuje, Petar-Stefan Žurić.

Najčitanije