12 C
Kotor

Slušaj online radio

Reagovanje – Pomorski saobraćaj poručio JP Morsko dobro…

Trajekt – Foto Pomorski saobraćaj

Povodom informacije  koja je objavljena na portalu www.bokanews.me Rađenović:Morsko dobro raskida ugovor za trajekt Kamenari – Lepetane  Pomorski saobraćaj d.o.o Herceg Novi izdaje sljedeće saopštenje:

U vezi tvrdnji da kompanija Pomorski saobraćaj neuredno  izvršava ugovorene obaveze ističemo sledeće:

Nije istina da se Pomorski saobraćaj  d.o.o ikada obratio Morskom dobru  za zahtjevom za smanjivanje naknade za 50%.

I to uprava Morskog dobra dobro zna.

Istina je da postoji Odluka Vlade o smanjivanju ugovorene naknade svim, ali bač svim, korisnicima Morskog dobra, za vrijeme trajanje pandemije u iznosu od 50%. Morsko dobro je  dužno da  postupa shodno odluci Vlade ( član 8 Zakona o MD), i tu Odluku Morsko dobro primjenjuje prema svim korisnicima, ali prema Pomorskom saobraćaju  ne.

Nažalost i to čini bez obrazloženja.

Sa ovakvim  činjenjem kreira se  ambijent  nepredvidljivosti i pravne nesigurnosti. Da su iz Morskog dobra  imali dobre namjere,  kada su  vec medijski pokrenuli ovu temu, korektno je bilo da javnosti  prezentirate  temu na cjelovit način, i da obrazložite razloge usled kojih selektivno primjenjuju odluke Vlade CG .

Nadalje, u vezi stava da Morsko dobro nije upoznato šta je bio osnov za sačinjavanje Anexa ”u trajanju do raspisivanja koncesije, ali , i pored toga što ne znaju razloge njihov stav je da ”misle da je to više štetno nego korisno za građane”:

Ukazujemo da je Morsko dobro dužno  da  upravlja procesima i da je dužno da zna razloge na čemu se Odluke temelje.

Mogli su ostvariti  komunikaciju sa  nadležnim  u ministarstvu  za pomorski saobraćaj (MKI). Bez dileme oni znaju i oni bi im  pojasnili šta je javni interes u konkretnom poslu, koji su preduslovi za raspisivanje koncesije, kakav je postupak-redosled koraka, koji su uočeni rizici, kao i to koja su registrovana normativna ograničenja. Oni bi pojasnili i to da oko dodjele prava na trajektni linijski prevoz JPMD  nema zakonskog ovlašćenja i nadležnosti.

Na ovakav način, iz činjenice da ne posjeduju saznanja o razlozima i osnovama za sačinjavanje Anexa, šire se kvalifikativi bez utemeljenja.

Komentar zaslužuje i činjenica da MD prati i istražuje sve zaključene dugorocne ugovore. To radi, menadzment i  komisija koja je formirana sa tim zadatkom, te će o rezultatima istrazivanja obavjestavati  javnost;

Radi se o samo  47 dugoročnih ugovora. Teško je obrazložiti , da nijeste uspjeli za 1 i ½ godinu da istrazit, zajedno sa komisijom, 47 ugovora i da o tome sta ste pronašli obavijestite, prvo tužilaštvo, pa onda javnost.

Evo konkretno ugovor sa Pomorskim saobraćajem. U pitanju je 1 ugovor na 8 strana i  1 anex na jednoj strani. Saopštite javnosti šta ste to nasli nezakonito i kome ste to prijavili.

Izjave vezane za ekoloske standarde motora, vise prekrsaja koji je Pomorski saobraćaj navodno učinio, monopola, itd. su bez obrazloženja i ne dozvoljava polemiku, pa ih nećemo ni komentarisati.

Pomorski saobraćaj – trajekt Lepetane – Kamenari – foto Boka News

Za kraj, po svemu sudeći ove prilike.

Zahvaljujući znanju i posvećenom radu uposlenih, kao i tehničkom opremljenošću, naše poslovne mogućnosti se ne iscrpljuju sa trajektnim prevozom na ovoj liniji.

Pomorski saobraćaj je stabilna kompanija i dovoljno osposobljena da može naci poslovnog prostora i u drugim segmentima privređivanja.

Ovo privremeno rješenje, do okončanja postupka dodjele prava na linijsku plovidbu, smo nerado prihvatili. Naš interes nije nikakva privremenost.  To je i za nas teret.

I mi priželjkujemo resenje ovog pitanja, sa nama ili bez nas, tako da se možemo posvetiti ovom ili nekom drugom poslu.

Prihvatili smo to, jer želimo da budemo partneri  i duboko svjesni javnog intresa za ovom vrstom usluge.

Međutim, činjenica  da želimo da razgovaramo  i da smo skloni kompromisu ne znači da pristajemo na komunikaciju sa ucjenama i podmetanjima.

Predsjedniče UO Morsko dobro, pošaljite vi nama tu Odluku, ne morate Vladi. Dan neće proći, plovidba će biti zaustavljena.

Ako nema javnog interesa u ovome što radimo i ako ovo što radimo ne radimo kako valja – Pomorski saobraćaj će pronaći interes u nekom drugom poslu i tamo gdje smo dobrodošli, – kaže se u saopštenju Pomorskog saobraćaja.

Najčitanije

Bokeski-Forum_320x250