16.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Ređenje Kotorskog biskupa mons. Ivana Štironje – direktan prenos

Biskupsko ređenje mons. Ivana Štironje, imenovanog kotorskog biskupa u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru.

Do promjene mjesta ređenja došlo je uslijed složene epidemiološke situacije u Crnoj Gori i trenutno važećih mjera za suzbijanje epidemije. Svečanost biskupskog ustoličenja predviđena je na blagdan bl. Ozane Kotorke 27. aprila u kotorskoj katedrali u 11 sati.

MSGR. Ivan Štironja je rođen 10. maja 1960. u Pješivcu, tadašnja župa Prenj, danas Aladinići, Trebinjsko-mrkanska biskupija, u obitelji od desetero djece. Otac Stojan i majka Anica, rođena Bošković, rodili su tri sina i sedam kćeri – od kojih je jedna preminula još kao beba.

Msgr. Štironja je osnovnu školu polazio na Rivinama i Pileti – Crnići (1967.-1975.), gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu kod isusovaca (1975.-1979.), vojnu obvezu je služio na Visu i u Šibeniku (1979.-1980.), a bogoslovni studij pohađao na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Sarajevu (1980.-1986.).

Za svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Pavao Žanić u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1986. Službovao je kao župni vikar u Dračevu (1986.-1987.).

Mons. Ivan Štironja Kotorski biskup

Kao mladomisnik don Ivan se javio u misije. Pripremao se pola godine u Londonu za afričke misije učeći engleski jezik (1988.). Misijsku je djelatnost obavljao u župi Kaning’ombe u biskupiji Iringi u Tanzaniji (1988.-1992.). Biskup Žanić ga je pozvao iz misija i poslao u hrvatsku župu u Oakville, biskupija Hamilton u Kanadi, gdje je djelovao tri i pol godine (1993.- 1996.). Uz redoviti pastoralni i liturgijski život u župi, uređivao je župni bilten i svakoga tjedna govorio na radiju Torontu hr¬vatskim vjernicima.

Žanićev nasljednik biskup Ratko Perić poslao ga je na studij liturgije u Padovu, gdje je na “Istituto di liturgia pastorale” pohađao dvije godine liturgijske predmete i položio potrebne ispite. Ujedno je pastoralno skrbio za Hrvate u Padovi i Milanu. Biskup ga je pozvao u Mostar za župnika katedrale (1998.- 2002.), a zatim ga je imenovao biskupskim vikarom za pastoral (2002.-2011.)Liturgijski vodič 15

Kongregacija za evangelizaciju naroda imenovala ga je 1. marta 2011. nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Na toj je službi u Sarajevu ostao do septembra 2016., a od oktobra 2016. do danas na službi je župnika i upravitelja Svetišta Presvetoga Srca Isusova u Studencima. Član je raznih tijela pri BK BiH.

Osim spomenutih službi bio je član Prezbiterskoga vijeća, Zbora savjetnika, Nadzornoga vijeća Biskupijskoga caritasa, predsjednik Svećeničke uzajamnosti, povjerenik za mladež, povjerenik za duhovna zvanja.

U “Crkvi na kamenu” vodio je iz mjeseca u mjesec liturgijsku rubriku “Liturgija i život”, te potom misijsku rubriku pod nazivom “Za evangelizaciju naroda”. Biskup ga je imenovao di-jecezanskim ravnateljem Papinskih misijskih djela u decembru 1999. Pokazao se odgovornim promicateljem raznih inicijativa u korist općih misija i posebno hrvatskih misionara. Pisao je u “Radosnoj vijesti”, glasilu Papinskih misijskih djela za područja Biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Služi se, osim hrvatskoga, također engleskim, talijanskim i afričkim swahili jezikom.

Najčitanije