34.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Regionalni vodovod realizovaće projekte značajne za razvoj turizma i građane

Zoran Lakušić

Predsjednika Odbora direktora regionalnog odovoda Zoran Lakušić:

Regionalni vodovod je u proteklih 13 godina kontinuirano obavljao svoje odgovorne zadatke zahvaljujući stručnosti, dobroj organizaciji i odgovornom radu zaposlenih. Bez obzira da li se radilo o daljoj uspešnoj izgradnji ili obezbeđivanju nedostajuće količine vode Crnogorskom primorju, Regionalni vodovod je uredno ispunjavao svoju osnovnu funkciju. Zahvaljujući ovoj posvećenosti, Regionalni vodovod je bio sposoban da se suoči sa zadacima od velike važnosti i u kontinuitetu obezbijedi vodu za Crnogorsko primorje.

Regionalni vodovod je u ovoj godini planirao aktivnosti koje je moguće sprovesti i neophodno realizovati, a koji su od ogromnog značaja za građane i razvoj turizma. Ipak, sprovođenje je usko povezano sa aktivnostima brojnih relevantnih subjekata, posebno onih koji su vezani za oblast vodnih politika.

Ozbiljnost i složenost situacije koja prijeti da ugrozi uredno snabdevanje Crnogorskog primorja vodom, a samim tim i turizam kao stratešku granu crnogorske privrede i pokretač njenog razvoja, zahtijevaju punu mobilnost, koordinaciju i odgovoran odnos nadležnih subjekata u oblasti vodnih politika, kao i same države Crne Gore.

U prethodnom periodu, pored velikih izazova u poslovanju, Regionalni vodovod je nastavio da sprovodi razvojne aktivnosti. Najveći dio aktivnosti je realizovan shodno planiranoj dinamici, ali je dio njih odlagan zbog nemogućnosti obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova, različitih administrativnih preduslova za početak aktivnosti itd..

Posebno će u narednom periodu biti posvećena pažnja izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode. Na osnovu naučnih studija, a u vezi izadšnošću izvorišta „Bolje Sestre“, u periodu jul – septembar, kao posljedica nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače, ukazana je potreba za obezbjeđivanjem dodatne količine vode tokom turističke sezone. U tom smislu, postoji potreba za izgradnjom postrojenja za prečišćavanje vode iz jezera u neposrednoj blizini vodoizvorišta, koja je približnog kvaliteta kao u izvorištu. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode je predviđena kao prelazno rješenje za obezbjeđenje dodatnih količina vode neophodnih u narednim godinama dok se ne iznađu, odnosno realizuju dugoročna rješenja sa sanacijom korita rijeke Morače.

Izgradnjom postrojenja trebalo bi da se obezbijede dodatne količine vode, uz vođenje računa da postrojenje bude dio rješenja kojim treba da se obezbijedi dugoročna održivost vodosnabdijevanja. Postrojenje kapaciteta od 500 l/s bi se instaliralo u postojećoj hali na izvorištu „Bolje Sestre“, koja je u ranijem periodu izgrađena za ovu namjenu.

Za potrebe izgradnje stacionarnog postrojenja obezbijeđena su sredstva u iznosu od 577.000,00 eura dok, će se preostali iznos do 5.000.000,00 €, potreban za završetak projekta, obezbijediti u toku godine iz kreditnih sredstava i/ili podrškom Vlade Crne Gore.

Dio nedostajuće količine vode će se obezbijediti izgradnjom privremene ustave u koritu rijeke Morače. Na osnovu preporuka Tehno-ekonomske studije i rezultata sprovedenog eksperimenta sa privremenom ustavom 2023. godine, a u cilju povećanja izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“, i u toku 2024. godine planira se izgradnja privremene pješčane ustave.

Zoran Lakušić obišao radove

Regionalni vodovod intezivno radi na izgradnji cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – Tivat i u ovoj godini. Ovaj projekat se realizuje u sklopu druge faze izgradnje Regionalnog vodovodnog sistema, kojom je predviđeno povećanje kapaciteta RVS-a sa sadašnjih 340 l/s na 750 l/s, čime će se zadovoljiti buduća potreba za vodom iz RVS-a opština Tivat, Kotor i Herceg Novi. Izgradnja cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska planirana je i radi se u sklopu izgradnje bulevara na potezu Jaz -Tivat.

Dinamika izvođenja radova na izgradnji cjevovoda je usko vezana za dinamiku izgradnje saobraćajnice, pa u tom smislu treba očekivati da će se 14 km cjevovoda izgraditi u periodu od 24 mjeseca nakon početka izvođenja radova. Na pojedinim dionicama, dužine do 1 km, izvršiće se izmiještanje postojećeg cjevovoda RVS, kako bi se omogućilo projektovano proširenje saobraćajnice.

Vrijednost ugovorenih radova izgradnje cjevovoda, dužine 14 km, iznosi 8.774.000,00 eura, koja će se finansirati iz kredita koji je Regionalnom vodovodu obezbijedila Evropska banka za obnovu i razvoj.

Uzimajući u obzir visoka izdvajanja za električnu energiju, u cilju funkcionisanja sistema vodosnabdijevanja, planira se početak projekta ugradnje foto-naponskih ćelija na objektima RVCP-a, kako bi se dao doprinos zaštiti životne sredine i optimizaciji troškove. Za potrebe ovog projekta izrađena je „Studija izvodljivosti rješenja za energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije u kompaniji Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (RVCP)“. Za potrebe Regionalnog vodovoda, Evropska banka za obnovu i razvoj je iz sredstava granta finansirala izradu Studije opravdanosti za izgradnju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u okviru postojećih infrastrukturnih resursa. Za potrebe smanjenja troškova električne energije tokom ove godine će se nastaviti sa započetim razgovorima sa EPCG po pitanju izgradnje solarnih elektrana na objektima RVS.

Zbog bezbjednosti izvorišta Bolje Sestre, u toku ove godine, sprovešće se aktivnosti na izradi Projekta za natkrivanje izvorišta. Kako bi obezbijedilo sredstva za realizaciju ovog projekta, Društvo će aplicirati kod IPA fondova.Pošto ne postoji mogućnost izgradnje III faze razvoja RVS za što su u načelu dogovorena sredstva za finasisranje sa EBRD, to je Odbor direktora predložio Vladi Crne Gore da se ta sredstva preusmjere za realizaciju kapitalnih projekta u našem Društvu, te će se tokom ove godine identifikovati i implementirati aktivnosti usmjerene ka implementaciji navedenih kapitalnih projekata.

Uvjereni smo da će, uz direktne podrške Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za vode i Vlade Crne Gore, uspjeti da riješimo navedene probleme i izazove. Cilj je osigurati uspješno snabdijevanje Crnogorskog primorja neophodnom količinom vode ne samo u 2024. godini već i u narednim godinama. Trudićemo se da uložimo maksimalne napore, u očekivanju partnerskog pristupa svih nadležnih subjekata, odnosno državnih organa i institucija.

Najčitanije