23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Saradnja Ekonomskog fakulteta i Luštice Bay

Saradnja Ekonomskog fakulteta i Luštice Bay

Dogovorena plaćena stručna praksa za visokoškolce


Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore imaće priliku da obavljaju plaćenu stručnu praksu u Luštici Development, pod čijim liderstvom se realizuje projekat novog grada na crnogorskom primorju i turističke destinacije Luštica Bay. To je dogovoreno Memorandumom o saradnji koji su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Mijat Jocović i direktorka ljudskih resursa u kompaniji Luštica Development AD, Olga Radović.

Visokoškolci imaju priliku da prve profesionalne korake naprave u međunarodnoj kompaniji, da se profesionalno razvijaju pod mentorstvom menadžmenta sa internacionalnim iskustvom, s visokim znanjem i međunarodnim kredibilitetom Oraskom holdinga kojem pripada Luštica Development. Kompanija njeguje korporativnu kulturu, koja je ključna za dalji karijerni napredak. Odabir mjesta prve prakse i potencijalno prvog poslodavca od krucijalnog je značaja za dalji profesionalni razvoj.

“Vizija Ekonomskog fakulteta u sinergiji je sa kompanijom Luštica Development, dijelimo zajedničke vrijednosti u pogledu profesionalnog razvoja mladih, i sve aktivnosti će biti usmjerene ka kvalitetno osmišljenoj pripremi studenata za tržište rada. Kao članovi Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta, aktivno ćemo učestvovati u unapređenju nastavnih planova i programa, realizaciji stručne prakse i predavanja, savjetovanja i kreiranja internship programa, sve sa ciljem kvalitetne orjentacije i usmjeravanja studenata ka savremenim poslovnim principima”, istakla je Olga Radović, direktorka ljudskih resursa u kompaniji Luštica Development.

Luštica Development je poslodavac koji nudi rad u dinamičnom i međunarodnom okruženju, sa velikim potencijalom za dalje usavršavanje i profesionalno napredovanje, te će studenti Ekonomskog fakulteta imati mogućnost da steknu praktična znanja u dijelu finansijskih operacija, računovodstva i poreza, ljudskih resursa i marketinga. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem imejl adrese career@lusticadevelopment.com.

Saradnja Ekonomskog fakulteta i Luštice Bay

“Unapređenje saradnje sa predstavnicima uspješnih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, kroz njihovo uključivanje u procese na Fakultetu i oblikovanje profila budućeg ekonomiste, predstavlja imperative modernog visokog obrazovanja i jedan je od strateških pravaca razvoja Ekonomskog fakulteta. Rezultat ovakvog opredjeljenja je kontinuirano rastuća baza partnerskih institucija koja je danas obogaćena Memorandumom o saradnji sa kompanijom Luštica Development, ali i članstvo predstavnika ove kompanije u Poslovnom savjetu Ekonomskog fakulteta. Prva aktivnost koja će proizaći iz ovog Memoranduma je stručna praksa za studente postojećih studijskih programa Ekonomskog fakulteta, kao i novog programa na engleskom jeziku koji ove godine upisuje svoju prvu generaciju. Uvjeren sam da će ova saradnja imati pozitivne rezultate na obje strane, a da će se njen efekat najviše odraziti na naše studente i njihove stručne kompetencije”, naglasio je dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Mijat Jocović.

Menadžment Ekonomskog fakulteta prepoznaje kompaniju Luštica Development kao važnog partnera i poslodavca u Crnoj Gori, koji aktivnim učešćem u obrazovnog sistema, dodatno osnažuje svoju poziciju najatraktivnijeg poslodavca u Crnoj Gori.

Najčitanije