9 C
Kotor

Slušaj online radio

SDT odbacilo dvije krivične prijave protiv bivšeg gradonačelnika Tivta

Tivat panorama – foto Anton Marković Boka News

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je dvije krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja koje je protiv bivšeg gradonačenika Tivta dr Siniše Kusovca (DPS), u avgustu 2020. podnio Goran Božović, tadašnji nosilac izborne liste „Goran Božović- časno i odgovorno za bolji Tivat“ a koja je učestvovala na lokalnim izborima održanim 30.avgusta te godine.     Ipak, o dijelu navoda iz jedne od tih prijava vezano za moguće malverzacije sa zapošljavanjem u lokalnoj upravi Tivta dok je njome rukovodio Kusovac, sada će se tek izjašnjavati Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Specijalna tužitelja u SDT Zorica Milanović poslala je ovih dana Opštini Tivat obavještenje da je odbacila dvije Božovičeve prijeve protiv Kusovca za dva krivična djela zloupotrebe službenog položaja vezanmo za zapošljavanje u lokalnoj upravi Tivta, odnosno nanošenje finansijske štete gradu od skoro 1,9 miliona eura jer gradonačelnik nije pravovremeno podigao taj novac iz Atlas banke iako joj je prijetio stečaj. Milanović je navela da „ne postoji osnovana sumnja da je izvršio navedene krivična djela, niti bilo koje drugo krivilno djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva“.

Ona se nije previzno izjašnjavala o krivičnim djelima nesavjestan radu službi, odnosno povreda ravnopravnosti pri zapošljavanju za koje je Bošovič takođe u svojoj prijavi od 3. odnosno 28.avgusta 2020. teretio Kusovca.  Navela je međutim, da će prijave protiv bivšeg tivatskog gradonačelnika za ta dva krivična djela „biti dostavljene nadležnom – Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalje postupanje“. Lokalnu upravu specijalna tužiteljka Milanović obavijestila je da u odnosu na odluku SDT da ne prihvati prijave protiv Kusovca za navodnu zloupotrebu službenog položaja prilikom zapoljašvanja u lokalnoj upravi, odnsono gubitka novca u Atlas banci, a za što ga je prozvao Božovič, Opština ima pravo žalbe Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i da eventualno, sama preduzme krivično gonjenje Kusovca kao tzv. supsidijarni tužilac pred Višim sudom u Podgorici.

Goran Božović je 3. avgusta 2020. SDT-u prijavio Kusovca zbog zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, i povrede ravnopravnosti u zapošljavanju, a zbog kako je tada naveo, „masovnih nezakonitih zapošljavanja u Opštini Tivat u kontinuitetu Kusovčevog mandata. Prema navodima prijave, Kusovac je  od 11.jula 2018. godine, od kada je dobio ovlašćenje da vrši funkciju predsjednika Opštine Tivat, odnosno od 9.septembra 2018. godine kada je izabran za predsjednika Opštine, do 11.maja 2020. potpisao ukupno 209 „nezakonitih akata o zapošljavanju na poslovima iz redovne djelatnosti organa i službi Opštine Tivat, zaključujući nezakonite Ugovore o privremenim i povremenim poslovima i Ugovore o djelu, sa 55 različitih lica, uz mnoštvo aneksa istih ugovora.“

Sinisa Kusovac predsjednik Opstine Tivat

„Kusovac je masovno i nezakonito zapošljavao lica po sopstvenom nahođenju, njemu podobna, po partijskoj liniji (DPS-SD-HGI lokalne koalicije, ali dominantno za Demokratsku partiju socijalista) bez javnog oglašavanja, bez ikakve provjere, samovoljno određujući visinu zarade/naknade za obavljanje posla. Na navedeni način Kusovac je s umišljajem, potpuno svjesno ignorisao Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostala podzakonska akta kojima je regulisan zakonit način zasnivanja radnog odnosa i određivanja visine zarade u upravi.“- kazao  je Božović medijima nakon što je na pisarnici SDT-a, predao i zaveo svoju krivičnu prijavu.

Prema njegovim navodima, Kusovac je zaključenim nezakonitim ugovorima i ankesima u navedenom vremenskom periodu od godinu i deset mjeseci, na osnovu kojih je vršena isplata u periodu od 1.08.2018. pa do početka avgusta 2020. „direktno, svjesno i sa umišljajem oštetio budžet Opštine Tivat u iznosu od preko 350 hiljada eura“.

Božović je 27.avgusta protiv Kusovca lodnio i drugu krivičnu prijavu za zloupotrebu slupbenogn pološaja i nesavjestan rad u službi jer je „predsjednik Opštine, kao glavni izvršilac budžeta, neodgovornim, nesavjesnim, nestručnim i nedomaćinskim upravljanjem novcem iz budžeta Ošptine Tivat, nanio štetu budžetu Opštine u iznosu od 1.888.292,33 eura na način što je navedeeni iznos opštinskih sredstrava ostao zarobljen na žiro ralunima Atlasmont banke u kojoj je otvoren stečaj“. Taj novac Opštine Tivat se formalno i dalje nalazio zarobljen u ovoj banci, bez izgleda da će joj kao povjeriocu iz petog isplatnog reda, ikada biti nadoknađen iz stečajne mase, pa je lokalna uprava Tivta u ovom kontroverznom poslu u suštini ostala vez svojih skoro 1,9 miliona eura.

U izviđaju koje je SDT pokrenuo po Božovićevim prijavama, Kusovac je negirao izvršenje ovih djela. Kako piše u Rješenju SDT-a od odbacivanju kriviče prijave u koje su „Vijesti“ imale uvid, za novac u Atlasmont banci Kusovac je istakao da se bezuspješno obraćao menadžmentu te banke, ali i rukovodstvu centralne banke Crne Gore na čijem je čelu njegov partijski drug, guverner Radoje Žugić (DPS). Od CBCG je navodno, u avgustu 2018. „tražio da preduzme mjere iz svoje nadležnosti i omogući Opštini Tivat da joj se vrate novčana stedstva deponovana u Atlasmont banci“, te da je preduzeo sve što je kao gradonačelnik  mogao „ali da novac nije vraćen ne njegovom krivicom, već zbog okolnosti na koje kao predsjednik Opštine nije mogao uticati.“

Kusovac je negirao da je nezakonito zapošljavao u lokalnoj upravi tvrdeći da su mu s e tokom obavljanja te funkcije „rukovodioci Sekretarijata, Službi i Direkcija obraćali zahtjevima da im je potrebno angažovanje službenika radi obavljanja djelatnosti iz njihovih nadležnosti i da su mu rukovodioci navodili da je potreba za radnim angađovanjem lica turistička sezona, pandemija koronavirusa, opasnost od požara“. Istakao je da su rukovodioci službi i sekretarijata „vršili obradu podataka, a kod njega kao predsjednika Opštine je dolazim samo već pripremljeni ugovor na potpis“, te da „nikoga lično nje primio u radni odnos, niti da ljude koji su radno angažovani poznaje“. Priznao je da neka od radnih mjesta na kojiam su ti ljudi zapošljavani tada nisu bila sistematizovana i apsostrofirao tadašnje rukovoditeljke u Opštini Jadranku Joksimović (DPS) i Natašu Lutovac -Kruta (DPS) kao  osobe koje su ga „obavještavale ako je postojala potreba da se nastavi sa radnim angažovanjem lica koje je bilo angažovano po osnovu ugovora o privremenim i povremenim pooslkovima“. U sličnm kontekstu naveo je i tadašnjeg načelnika Komunalne policije Novaka Lekovića (DPS). Potvrdio je da je zapošljavao ljude u Opštzni po ugobvorima o priovremenim i povremenim poslovima bez traženja saglasnosti Vlade za to, da su neki po takvim ugovorima pojedinci radli i do dvije godine, nakon čega bi ih primao u stalni radni odnos preko raspisanog javnog oglasa i u međuvremenu izmijenjene sistematizacije. Takve njegove navode potvrdili su i svi saslušani svjedoci – listom bivši DPS opštinski tukovodioci u Tivtu.

„Pri takvom stanjuj stvari, a imajući u vidu nadležnosti SDT-a, predmet izviđaja nije bio usmjeren u pravcu  eventualnog kršenja propisa prilikom zapošljavanje lica u organima Oštine Tivat, odnosno zaključivanja ugovora o privemenim i povremenim poslovima te ugovora o djelu, te da li je to zapošljavanje bilo pod jednakim uslovima jer se radi o krivičnom djelu povreda ravnopravnosti u zapošljavanju iz člana 225 Krivičnog zakonika Crne Gore za koje je takođe prijavljen osumnjičeni Siniša Kusovac, kao i za krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 417 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koja krivična djela je nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, radi čega će se spisi predmeta dostaviti istom na postupanje.“- navodi se u rješenje specijalne tužiteljke Zorice Milanović od 12.januara, o odbacivanju prijave protiv Kuovca za zloupotrebu službenog položaja.

Milanović je nakon izviđaja, konstatovala i da u vezi sa gubitkom 1,9 miliona eura opštinskog novca u Atlasmont banci „nema dokaza na kojima bi se zasnovala sumnja da je u vezi sa deponovanjem novčanih strestava, (Kusovac) postupao sa umišljajem  da ošteti budžet Opštine Tivat, a da pribavi korist Atlas bancvi AD Podgorica“, zbog čega je odbacila i tu krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika.

Najčitanije