2 C
Kotor

Slušaj online radio

SHAREMED – “Povezivanje istraživanja mora i povećanje koristi za društvo“

SHAREMED- KONFERENCIJA MALTA

U okviru Interreg MED projekta SHAREMED – Razmjena i unapređenje sposobnosti za rješavanje prijetnji po životnu sredinu u Mediteranskom moru, na Malti je od 13. do 14. septembra 2022. održana međunarodna radionica pod sloganom “Povezivanje istraživanja mora i povećanje koristi za društvo“ kao i sastanak Upravnog odbroa projekta. Na konferenciji su, kao jedan od 11 partnera iz osam zemalja, učestvovali i predstvnici Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.

Serijom prezentacija predstavljeni su glavni ciljevi postignuti projektom, a koji su obuhvatili prikaz novih hidrodinamičko-biogeohemijskih modela, geoportala i alata koji su nastali kao rezultat projektnih aktivnosti.

U okviru sesije „Sadašnjost i budućnost“ predstavljene su buduće perspektive aktivnosti na nivou Mediterana u cilju sagledavanja i prevazilaženja štetnog antropogenog uticaja.

Osim predstavnika radnog tima Instituta, na međunardnoj radionici su učestvovali i predstavnici Javno preduzeća za upravjanje morskim dobrom Crne Gore, kao institucije sistema čija uloga je od kljčnog značaja za očuvanje morske životne sredine u našoj zemlji. Tokom dvodnevne radionice prisutnima su se obratili predstavnici projektnih partnera, kao i institucija i organizacija iz svake od zemalja koje su bile aktivno ukljčene u projektne aktivnosti.

Na radionici su bili aktivni i predstavnici afričkih zemalja, kao i zemalja istočnog Mediterana, koji nisu direktno uključeni u projekat, ali svojim prisustvom na Mediteranu imaju veliki uticaj na stanje kvaliteta morskog ekosistema.

Događaj je organizovao Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS iz Italije, koji je lider projekta, a domaćin je bio jedan od partnera- University of Malta.

Najčitanije