11.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Slovenci će izraditi Studiju za regulisanje vodotoka i kanala u rezervatu “Tivatska Solila”

Posjeta Škocjanskom zatoku Kopar
Posjeta Škocjanskom zatoku Kopar

Studiju za regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu “Tivatska solila” izraditi će slovenačka firma “IS PROJEKT” doo iz Ljubljane u saradnji sa “Soline pridelava soli”d.o.o iz Portoroža, odlučlio je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom po nedavno okončanom Javnom pozivu za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Cilj ove Studije je da se izvrši analiza postojećeg stanja hidrološkog režima na području “Tivatskih solila” i predlože mjere i smjernice zaštite rezervata i kontrole hidrološkog režima radi održavanja optimalnog stanja za opstanak i razvoj biljnih i životinjskih vrsta.

Ova Studija će ujedno ponuditi idejna rješenja i predložiti mjere za kontrolisani protok slatke i slane vode kroz područje rezervata, a radi postizanja adekvatnog hidrološkog režima, koji je zbog dugogodišnje zapuštenosti ovog područja promjenjen. Studijom će se sagledati i alternativne mogućnosti obezbeđivanja dovođenja slane vode u gornje djelove rezervata kao i dati smjernice i definisati lokacije na kojima je moguće, na održiv način, pokrenuti tradicionalnu proizvodnju soli u cilju turističke promocije.

Solila
Solila

Izrada studje podrazumijeva sakupljanje i analizu postojećih podataka, terensko kartiranje kanala za odvodnjavanje i procjenu njihovog stanja, određivanje hidroloških polazišta, verifikaciju hidraulične protočnosti sa procjenom poplavljanja. Na osnovu ovih nalaza izradiće se idejna studija mjera za zaštitu od štetnog djelovanja voda (kanala za odvodnjavanje i mora) koja će sadržati i različite mogućnosti obezbeđivanja kontrolisanog odovođenja vode iz površinskih kanala za odvodnjavanje i dovođenja morske vode na područje “Tivatskih solila”.

Solila - foto Anđelko Stjepčević
Solila – foto Anđelko Stjepčević

Sredstva za izradu ove Studije obezbijeđena su u budžetu Javnog preduzeća 2016. godinu, a zbog specifičnosti poslova i zahtjevanih stručnih referenci i iskustva, tek nakon nekoliko neuspjelih tendera, izabran je izvođač iz Slovenije. Izabrani ponuđač je, za izradu ove Studije predvidio stručni tim hidrotehničkih, građevinskih i inženjera hemijske tehnologije, na čelu sa dr. Andrejom Sovincem, koji, pored stručnih referenci u ovoj oblasti ima višegodišnje praktično iskustvo u oblasti hidrogradnje i regulacije voda u močvarnim staništima – solanama, upravljanja zaštićenim područjima i ornitologije, a od 2002. godine obavlja funkciju direktora Parka prirode “Sečoveljske soline” u Piranu.

Dr. Andrej Sovinc je prethodnih godina sarađivao sa institucijama u Crnoj Gori po pitanju zaštite i upravljanja Tivatskim solilima i Ulcinjskom Solanom, a predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su se, prilikom posjete parku prirode “Sečoveljske soline” u Piranu i rezervatu “Škocjanski zatok” u Kopru oktobra mjeseca ove godine, uvjerili kako se stručnim radovima na regulaciji vodnog režima omogućavaju optimalni uslovi za zaštitu prirode i održavanje tradicionalne proizvodnje soli u ovoj, još uvijek aktivnoj solani u Piranu.

Solila Tivat
Solila Tivat

Za izradu Studije, budžetom Javnog preduzeća izdvojeno je 6500 eura, dok će se u 2017. godini planirati sredstva za izradu Projektne dokumentacije na osnovu idejnih rješenja do kojih se dođe kao rezultat ove Studije.

Tokom izrade Studije, planirano je da se uspostavi saradnja i sa opštinom Tivat, MZ Krtoli i zainteresovanim lokalnim stanovništvom u cilju sakupljanja neophodnih postojećih i istorijskih podataka o načinu funkcionisanja sistema kanala i potoka u Solilima u prošlosti.

Najčitanije